Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

  • Myren-Svelstad, Per Esben; Lyngstad, Anne Berit; Stavsøien, Marion G; Moi, Toril. (2022) Estetikk og etikk. Samtale med Toril Moi. Litt.Snakk [Internett]. 2022-02-21.

2020

  • Samoilow, Tatjana Kielland; Myren-Svelstad, Per Esben; Stavsøien, Marion G; Ommundsen, Åse Marie. (2020) Utfordrende bildebøker og litterær kvalitet. Samtale med Åse Marie Ommundsen. https://open.spotify.com/show/0JUBd3tHFXiuY8qlcAmq0e [Internett]. 2020-12-20.
  • Stavsøien, Marion G. (2020) Ikke les denne alene! Hva foregår i norsktimene? bidrar med et godt grunnlag for utvikling av norskfaget. Norsklæreren. vol. 44 (3).
  • Stavsøien, Marion Gimsøy; Myren-Svelstad, Per Esben. (2020) Synliggjør historiske vitenskapskvinner. Adresseavisen.

2018

  • Myren-Svelstad, Per Esben; Stavsøien, Marion Gimsøy. (2018) Ikke ta litteraturen ut av norskfaget. Adresseavisen. vol. 252 (300).
  • Stavsøien, Marion Gimsøy; Opheim, Aagot. (2018) Fikk Listhaug til eksamen (papirutg.). Facebooksiden til Listhaug ble eksamensoppgave i norsk (nettutg.). Adresseavisen [Avis]. 2018-05-15.

2017