Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Langseth, Marius; Similä, Jan Ole. (2021) Å kjøpe for Norge. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 9788202713645.
  • Karlsen, Jan Kristian; Langseth, Marius. (2005) Hvor skal jeg sitte?. Cappelen Damm Akademisk. 2005. ISBN 9788202243777.

Others

  • Johansen, Olav; Gustavsen, Tor Endre; Langseth, Marius; Hovland, Lennart. (2020) Økt ledersatsing på kontraktoppfølging kan gi håp om færre skandaler. Anbud 365 [Internett]. 2020-10-01.
  • Langseth, Marius. (2019) AI og offentlige anskaffelser. NEON konferansen . Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; Lillehammer. 2019-11-26 - 2019-11-28.
  • Langseth, Marius. (2019) Offentlig anskaffelseskompetanse. NEON konferansen . Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; Lillehammer. 2019-11-26 - 2019-11-28.