Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Munkebye, Astrid; Munkebye, Eli; Skage, Kristin. (2020) Solaris Naturfag 1-2. Aschehoug & Co. 2020. ISBN 978-82-03-40440-5.
  • Bakke, Hjørdis H. K.; Munkebye, Eli. (2016) Økologi for grunnskolelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 978-82-02-51813-4.

Part of book/report

  • Munkebye, Eli. (2016) Implementation of education for sustainable development in primary School - in a Norwegian perspective. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych.
  • Fiskum, Tove Anita; Munkebye, Eli. (2014) Tidligere bruk og oppfattelse av natur - en ressurs i dagens skole. Uteskoledidaktikk: ta fagene med ut.
  • Munkebye, Eli. (2014) Den utforskende samtalen. Uteskoledidaktikk: ta fagene med ut.
  • Munkebye, Eli; Reier-Røberg, Kjetil. (2014) Grunnleggende ferdigheter i naturfag. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
  • Munkebye, Eli; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2013) Animal footprint. Inquiry-based learning in maths and science classes. What it is and how it works - examples - experiences.
  • Cyvin, Jardar; Munkebye, Eli; Sundt, George. (2008) "Med blanke ark?" - Lærerstudenters utgangspunkt for naturfaglig læring. The 9th Nordic Research Symposium on Science Education.
  • Munkebye, Eli. (2008) Læreres bruk av støttende dialog for å fremme naturfaglig læring på småskoletrinnet, med naturen som undervisningsarena. The 9th Nordic Reseach Symposium on science education.

Report/dissertation

  • munkebye, eli; Munkebye, Eli. (2012) Dialog for læring - den utforskende samtalen i uteskole. 2012. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (147).