Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Nilsen, Nils Ole. (2012) Utvikling av lærerstudentens profesjonskompetanse gjennom entreprenørielle arbeidsmetoder. Entreprenørskap i utdanningen: Aksjonsforskning for endring av skolens kultur.
  • Nilsen, Nils Ole. (2010) Rektors ledelseskompetanse : hva skal til for å utvikle en digitalt kompetent skole?. Kompetent skoleledelse.

Report/dissertation

  • Pedersen, Ove; Nilsen, Nils Ole; Snoen, Else. (2013) Videregående skole som regional utviklingsaktør. Et utviklingsprosjekt for sju sammenslåtte videregående skoler i Nordland. 2013. ISBN 978-82-7314-711-0.
  • Fiva, Toril; Henriksen, Espen O.; Krogtoft, Marit; Nilsen, Nils Ole; Skogvold, Anne Sofie; Solstad, Anne Grete; Rønning, Wenche. (2008) Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring. Analyse av læreplan og et utvalg læreverk i naturfag, norsk og samfunnsfag. 2008. ISBN 9788273215697. Nordlandsforskning rapport (2).
  • Kleivan, Brita; Nilsen, Nils Ole. (2008) Fra 17 til 7 videregående skoler : evaluering og veiledning av sammenslåingsprosesser i syv nordlandsregioner. 2008. ISBN 9788273145765.
  • Nilsen, Nils Ole. (2004) IKT BASERT LÆREPLANARBEID FOR LÆRERUTDANNERE I TEORI OG PRAKSIS - Utviklingsarbeid knyttet til egen praksis ved Institutt for lærerutdanning og kulturfag DIGITALE MAPPER SOM ARBEIDS- OG VURDERINGSMETODE. 2004. ISBN 8273144348.
  • Nilsen, Nils Ole. (2002) Bearbeide og presentere tallmateriale. 2002.
  • Nilsen, Nils Ole. (2002) Læringsressurser på nett. 2002.
  • Nilsen, Nils Ole. (2001) Lærerens møte med Internettgenerasjonen. 2001.