Background and activities

 

 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Westbye, Odd Sverre; Busch, Tor. (2018) Gode lærer-elev relasjoner. (Et samarbeidsprosjekt mellom 4 kommuner på Fosen og RKBU Midt-Norge.) Manual for skoleledere. 2018.
  • Westbye, Odd Sverre; Busch, Tor; Hågensen, Marit; Værness, Morten. (2016) Gode lærer-elev relasjoner. Organisasjons- og ledelsesperspektivet i skoleprosjektet - fokus på verdibasert ledelse. 2016.
  • Westbye, Odd Sverre; Indredavik, Marit Sæbø; Lydersen, Stian. (2016) Brukeres erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital - En oppfølgingsundersøkelse etter 3 år. 2016.
  • Westbye, Odd Sverre. (2015) Intern skriftserie 1-2015 St. Olavs BUP-klinikk Brukernes erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital. 2015.
  • Westbye, Odd Sverre. (2015) Intern skriftserie 2-2015, St. Olavs BUP-klinikk Ungdom og foreldres erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital. 2015.