Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Hall-Lord, Marie Louise. (2021) TeamSTEPPS i Norge. I: Ballangrud R. og Huseby S.E. Teamarbeid i helsetjenesten: Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215035932.

Part of book/report

  • Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal. (2021) Medisinske og kirurgiske sengeposter. Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv.
  • Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Hall-Lord, Marie Louise; Aaberg, Oddveig Reiersdal. (2021) TeamSTEPPS i Norge. Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv.
  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Wiig, Siri. (2017) Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. Safety & Reliability, Theory and Applications.

Report/dissertation

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal. (2010) Er sykepleiere fra Venus og leger fra mars? EN STUDIE AV SAMARBEID MELLOM SYKEPLEIERE OG LEGER PÅ INTENSIV – MED FOKUS PÅ DEN KLINISKE BESLUTNINGSPROSESS. 2010.
  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Aasen, Bodel; Oddvinn, Gutvik; Aas-Lyngby, Lillian. (1996) Fikk deltakerne i familieprogrammet: “EN BEDRE HVERDAG?” En undersøkelse av opplevelse og effekt for brukere av familieprogrammet ved A-klinikken i Kristiansand. A-klinikkens forskningsserie, nr 17. 1996. ISBN 82-91191-09-3..