Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Domaas, Ola Erik. (1996) Tradisjonens tro : kristen troslære for lærerstudenter. 1996. ISBN 8251834848.

Part of book/report

 • Domaas, Ola Erik. (2017) Religion og livssyn eller kulturarv og verdier. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Domaas, Ola Erik. (2014) Hva er vitsen med RLE?. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.
 • Domaas, Ola Erik. (2014) "Jeg tror på Gud og Jesus,men ikke på Eva og Adam!". RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.
 • Domaas, Ola Erik. (2012) Critical literacy in religious education. New perspectives on religious and spiritual education.
 • Domaas, Ola Erik. (2011) Dannelse og dialog. Skriving og skriveformål i RLE. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Domaas, Ola Erik. (2010) Religious literacy through writing?. Changing societies - values, religions, and education ; a selection of papaers from a conference at Umeå University, June 2009.
 • Jørgensen, Camilla Stabel; Domaas, Ola Erik. (2010) Kritisk literacy i elevers skriving i RLE. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Larsen, Ann Sylvi; Domaas, Ola Erik. (2010) Da Anna møtte Josef. Om bruk av en bibelfortelling i en elevs skriving. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Domaas, Ola Erik. (2009) Skriveformål og skrivekontekster i skolens religions- og livssynsfag. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Domaas, Ola Erik; Larsen, Ann Sylvi. (2008) En sammenligning av skriving i norsk og KRL på 4. og 5. trinn i norsk grunnskole. Den 10. nordiske læreruddannelseskongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. Kongressrapport.
 • Domaas, Ola Erik; Larsen, Ann Sylvi. (2008) <Fra mund til hånd> -Om fortelling som inspirasjon for skriving i KRL på 4. trinn. Å skrive i alle fag.
 • Domaas, Ola Erik. (2007) Lærerens livssyn som utfordring i KRL-undervisningen. FoU i praksis 2006.
 • Domaas, Ola Erik; Hovde, Oddrun Marie. (2001) I år tror jeg at jeg tilhører de midt imellom : om å tilpasse undervisning til elevenes kulturelle og religiøse forut etninger. Tilpasning og tilhørighet i en skole for alle.

Report/dissertation

 • Domaas, Ola Erik. (2000) Trondheimslærerne og KRL : om grunnskolelærerne i Trondheim sine meninger om KRL-faget. 2000. ISBN 8278770050.
 • Domaas, Ola Erik. (1992) Credo : en kort innføring i den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelsen. 1992.