Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2020) Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04660-0.
  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (2020) Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03184-2.

Part of book/report

  • Eliassen, Knut Ove; Oldervik, Heidun. (2020) Da norsk skole skulle kvalitetssikres. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Oldervik, Heidun. (2020) Ledelse når kvalitet blir styrende. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
  • Oldervik, Heidun. (2016) Skolens arbeidsmåter. Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..

Report/dissertation

  • Oldervik, Heidun. (2014) Oldervik, H. (2014). Arbeidsplaner som styringens kunst. Bruk av arbeidsplaner i norsk skole 1970–2014. Avhandling for graden phd. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Pedagogisk institutt. Trondheim: NTNU. 2014. ISBN 978-82-326-0078-6.
  • Oldervik, Heidun. (2004) Heidun Oldervik (2004)Byråkratiets barn: om byråkrati, system og styringsmentalitet i barnehagen. Hovedoppgave i førskolepedagogikk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2004.