Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren Skjelstad. (2019) Energiløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.
  • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Åstebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Fredagsvik, Maren. (2016) Energiløypa 2016 Veiledningshefte. 2016.
  • Rossing, Nils Kristian; Storli, Pål-Tore Selbo; Aastebøl, Halsten; Tellebon, Reidar; Skjelstad, Maren. (2015) Energiløypa 2015 - Veiledningshefte. 2015.
  • Storli, Pål-Tore Selbo. (2012) CEDREN Hydropeak WP5: Frequency and Load Governing Interim Report. 2012.
  • Storli, Pål-Tore Selbo. (2010) Transient friction in pressurized pipes; the water hammer phenomenon. 2010. ISBN 978-82-471-2234-1.
  • Dahlhaug, Ole Gunnar; Storli, Pål-Tore Selbo; Ramdal, Jørgen; Brandåstrø, Bård Aslak. (2007) Tokke model test 2006-2007 NTNU reference runner. 2007.