Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Daatland, Svein Olav; Solem, Per Erik. (2011) Aldring og samfunn - Innføring i sosialgerontologi. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1002-2.
  • Solem, P.E.; Ingebretsen, R.; Lyng, L.; Nygård, Aa-M.. (1994) Psykologiske perspektiver på aldersdemens. 1994. ISBN 82-00-03911-0.

Part of book/report

  • Solem, Per Erik. (2014) Aldringens psykologi. Sosial aldring. Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg.
  • Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik. (2013) Livsløp, aldring og generasjoner i Norge - om NorLAG studien. Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2.
  • Solem, Per Erik. (2013) Etter pensjonering - mer eller mindre aktiv?. Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2.