Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) BeLPT testing Karmøy. Undervegsrapport 1. Januar 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing Karmøy. Undervegsrapport 2. Februar 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing Karmøy. Undervegsrapport 3. Mars 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing Karmøy. Undervegsrapport 4. April 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing at Hydro Aluminium Karmøy AS. Final Report. June 2006. 2006.
  • Vik, Randi. (2000) Effekter av bakterieprodukter på monocytt- og NK-cellemediert apoptose av tumorceller - betydningen av cytotoksiske ligander i TNF-familien. 2000.