Background and activities

Reidar Bakke studied piano and music theory at the Bergen Conservatory and The Norwegian Academy of Music. In the years 1981-86 he taught music theory at the Bergen Conservatory. From 1986 he has been teaching music theory at NTNU, Department of Music in Trondheim. As a researcher he is working with Nordic vocal traditions and Nordic composers like Grieg, Sibelius and Rautavaara.

 

 

 

Links:

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bakke, Arild Reidar; Jakola, Trygg; Maliniemi, Kaisa. (2018) Ei sole sorrakieli - Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger. 2018. ISBN 9788275226998. Varanger Museum Skriftserie (7).
 • Bakke, Reidar. (2006) Grieg og Sibelius - relasjoner mellom tonekunstnere. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2100-7.
 • Bakke, Reidar. (2001) Vårherres blomsterenger - religiøse sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1707-7.
 • Bakke, Reidar. (1999) Finske læstadianske sanger i Varanger. 1999. ISBN 82-519-1513-9.
 • Bakke, Reidar. (1996) Finske sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Part of book/report

 • Bakke, Arild Reidar. (2014) Impressions of Nature in Rautavaara's Music. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Bakke, Arild Reidar. (2012) Musikkvitenskap i et halvt sekel. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.
 • Bakke, Reidar. (2007) En Regnart-melodi i Norden. VOKAL FOLKEMUSIKK VERDEN RUNDT. STUDIES IN GLOBAL VOCAL TRADITIONS.
 • Bakke, Reidar. (2005) Edvard Grieg og Jean Sibelius - noen møteplasser. Edvard Grieg og 1905.
 • Bakke, Reidar. (2005) Episk formidling og taktart (artikkel). Kunstens rytmer i tid og rom.
 • Bakke, Reidar. (2003) Kalevala og runosangtradisjoner. Varanger Årbok 2003.
 • Bakke, Reidar. (2002) Lönnrot, Kalevala og runosangens overnaturlige kraft. Musikklidenskapelig Årbok 2002, Institutt for Musikk, NTNU Trondheim.
 • Bakke, Reidar. (2001) Sangtradisjon og identitet - melodier i finsk læstadiansk tradisjon som identitetskaper i Varanger. Musikklidenskapelig, Årbok 2001.
 • Bakke, Reidar. (1994) Hørelære. Musikk Dans Drama Grunnkurs.