Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Simonsen, Sigmund. (2019) Til forsvar av landet. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2436-4.
 • Simonsen, Sigmund. (2014) Helseforskningsloven med kommentarer. Gyldendal Juridisk. 2014. ISBN 9788205457423.
 • Simonsen, Sigmund. (2012) Acceptable Risk in Biomedical Research. European Perspectives. Springer. 2012. ISBN 978-94-007-2677-2. International Library of Ethics, Law, and the New Medicine (50).
 • Simonsen, Sigmund. (2009) Helseforskningsloven - Norsk lovkommentar. Gyldendal Akademisk. 2009. ISBN 9788213027083.
 • Simonsen, Sigmund; Nylenna, Magne. (2005) Helseforskningsrett. Den rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 82-05-34472-8.

Part of book/report

 • Simonsen, Sigmund. (2016) Autonom luftkrig og folkeretten - kan autonome våpensystemer foreta rettslig forsvarlige helhetsvurderinger?. Når dronene våkner.
 • Simonsen, Sigmund. (2016) The Intervention in Libya in a Legal Perspective: R2P and International Law. Political Rationale and International Consequences of the War in Libya.
 • Bakken, Kjersti; Hølen, Jacob Christian; Simonsen, Sigmund. (2013) Legemiddelstudier med barn. Barn i forskning - Etiske dimensjoner.
 • Simonsen, Sigmund. (2013) Rettslige utfordringer og muligheter ved bruk av droner i fredstid og i væpnede konflikter. UAV - bare ny teknologi eller en ny strategisk virkelighet?.
 • Simonsen, Sigmund. (2012) European integration - a Case Example from European Biomedical Research Law. Nordic Health law in a European Context.
 • Simonsen, Sigmund. (2009) Helseforskningsloven - hva nå?. Åpent møte om Helseforskning og personvern – ja takk, begge deler!.
 • Nylenna, Magne; Simonsen, Sigmund. (2006) Kan vi regulere oss bort fra uredelighet?. Juks,uredelighet og god forskning.