Background and activities

 •  

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Hverven, Sigurd; Netland, Thomas. (2021) Projection or encounter? Investigating Hans Jonas’ case for natural teleology. Phenomenology and the Cognitive Sciences.
 • Hverven, Sigurd. (2020) Hegel uten bakkekontakt: Omtale av Robert B. Pippins Hegel's Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in The Science of Logic. Agora.
 • Hverven, Sigurd; Lysaker, Odin. (2020) Homo politicus. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2019) Menneskeverdets forsvarere. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2018) Det er ikke ulovlig å åpne nye oljefelter, men det er galt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hverven, Sigurd. (2018) Miljø-økonomiens pris. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2018) Naturen som urverk. Vårt land.
 • Hverven, Sigurd. (2017) Klima og psyken - Omtale av Per Espen Stoknes' "Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming". BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Hverven, Sigurd. (2016) Hvordan leve med andre? - Hans Skjervheim, objektivisme og natursyn. Norsk Filosofisk tidsskrift. vol. 50 (2).
 • Hverven, Sigurd. (2016) Med nese for samspill - Omtale av Gunnar Skirbekks "Krise og medansvar". Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Hverven, Sigurd. (2016) Stockmannsyndromet - omtale av Rasmus Willigs "Afvæbnet kritik", Ole Jacob Madsens "Det er innover vi må gå" og Arne Johan Vetlesens "Smerte". BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Hverven, Sigurd; Innset, Ola. (2016) Markedsmisjonæren. Morgenbladet.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Du får frihet ved å sette grenser. Vårt land.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Hans Jonas - Filosofi på liv og død. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Med mesterbrev mot markedet. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Virkeliheten virker ikke mer - Omtale av Arne Johan Vetlesens "The Denial of Nature". Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2015) Våre krenkede riddere. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2014) Tinder fra dødsriket. Klassekampen.
 • Hverven, Sigurd. (2013) Frihetens grense. Klassekampen.

Books

 • Hverven, Sigurd; Innset, Ola; Kristjánsson, Mímir; Dybedahl, Oscar. (2020) Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden. Dreyer Forlag A/S. 2020. ISBN 9788282655576.
 • Hverven, Sigurd. (2018) Naturfilosofi. Dreyer Forlag A/S. 2018. ISBN 978-82-8265-422-7.
 • Hverven, Sigurd; Innset, Ola; Kristjánsson, Mímir; Dybedahl, Oscar. (2017) Ingen mennesker er født frie: Kritikk av liberalismen. Dreyer Forlag A/S. 2017. ISBN 9788282654142.

Part of book/report

 • Hverven, Sigurd. (2020) Encounter and Otherness: A Critical Reading of Hans Jonas's Interpretation of Metabolism. Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen.
 • Hverven, Sigurd. (2020) Kritikkens vilkår i konkurransestaten. Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden.