Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Ramlo, Siri Husa; Hatlevik, Ove Edvard; Utvær, Britt Karin Støen. (2022) Didaktisk bruk av MOOC som digital læringsressurs innenfor yrkesfaglærerutdanning. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Hårberg, Jon Sverre; Ramlo, Siri Husa. (2022) Veier, broer og barrierer: Erfaringer med ERASMUS+-prosjekt ved lærerutdanning for yrkesfag. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.

Report/dissertation