Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Novakovic, Vojislav; Hanssen, Sten Olaf; Mathisen, Hans Martin. (2011) Roomvent 2011. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928120.
 • Novakovic, Vojislav; Hanssen, Sten Olaf; Thue, Jan Vincent; Wangensteen, Ivar; Gjerstad, Frode Olav. (2007) Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave. 2007. ISBN 978-82-05-37496-6.
 • Halvarsson, Johan; Mathisen, Hans Martin; Hanssen, Sten Olaf; Kolsaker, Kjell. (2006) "Measured Occupancy in an Office Building". 2006. ISBN 989-95067-1-0.
 • Hanssen, Sten Olaf. (2006) "Klarar vi energimålen utan att försämra innemiljön?" "Energihushållning och innemiljö". 2006. ISBN 91-973975-3-9.
 • Wargocki, Pawel; Seppänen, Olli; Andersson, Johnny; Boerstra, A.; Glements-Croome, Derek; Fitzner, Klaus; Hanssen, Sten Olaf. (2006) "Indoor Climate and Productivity in Offices - How to integrate productivity in life cycle cost anaysis of building services". 2006. ISBN 2-9600468-5-4.
 • Hanssen, Sten Olaf. (1998) Kompendium: Inneklima og miljøkontroll. 1998.
 • Hanssen, Sten Olaf; Havellen, Vidar; Sjøvold, Oddbjørn. (1998) Kapittel 3: Økonomi. 1998.
 • Hanssen, Sten Olaf; Sjøvold, Oddbjørn. (1998) Kapittel 5, Innemiljø. 1998. Helse og trivsel - klimainstallasjoner og komponenter.
 • Hanssen, Sten Olaf; Thue, Jan Vincent; Skarstein, Øyvin; Gjerstad, Frode Olav; Novakovic, Vojislav. (1996) ENØK i bygninger : effektiv energibruk : håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging. 2. utg. 1996. ISBN 82-00-42307-7.

Part of book/report

 • Jørgensen, Rikke Bramming; Hanssen, Sten Olaf; Bakke, Jan Vilhelm; Jensen, Elllen K.. (2009) Indoor Air Quality. General and Applied Toxicology, 3rd Edition.
 • Hanssen, Sten Olaf. (2008) Outdoor air intakes - Location, inspection and cleaning. Air.