+47 73591825
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 8 * 8345

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

  • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig; Solum, Ove. (2000) Introduksjon til film: Historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-417-1053-4.
  • Solum, Ove; Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig. (2000) Introduksjon til film, historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-417-1053-4.
  • Solum, Ove; Kulset, Stig; Braaten, Lars Thomas. (1997) Inledning til filmstudier, historia, teori och analys. Studentlitteratur AB. 1997. ISBN 91-44-60821-7.
  • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig; Solum, Ove. (1996) Introduksjon til film : historie, teori og analyse. 2. utg. 1996. ISBN 82-417-0665-0.
  • Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine. (1996) "As time goes by" : festskrift i anledning Bjørn Sørenssens 50-årsdag. Tapir Akademisk Forlag. 1996. ISBN 82-519-1239-3.

Part of book/report

  • Kulset, Stig. (2003) Modernisme for massene: Fjernsynsserien The Singing Detective. Anne Gjelsvik og Gunnar Iversen (red.) Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk.
  • Strøm, Gunnar; Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine. (1996) Animasjon og ny teknologi. "As time goes by" : festskrift i anledning Bjørn Sørenssens 50-årsdag.