Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Frisvoll, Svein. (2016) Når døde grenser våkner. Kommunen som lokalsamfunn i asynkron regionalisering. Lokalsamfunn.
 • Frisvoll, Svein. (2015) Korleis analytisk fange staddanning mellom meining, makt, materialitet og menneske?. Med sans for sted. Nyere teorier.
 • Forbord, Magnar; Frisvoll, Svein Johan; Blekesaune, Arild. (2012) Turisters forbruk av lokal mat - noen sammenhenger og implikasjoner. Turisme i distriktene.
 • Frisvoll, Svein Johan; Rønningen, Katrina. (2012) Å ro uten årer. Om fylkeskommunens nye rolle i kystsoneforvaltningen. Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen.
 • Torsethaugen, Knut; Størkersen, Kristine Vedal; Uglem, Ingebrigt; Ellingsen, Ingrid H.; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Longva, Oddvar. (2012) Hvordan kan gigantanlegg for lakseoppdrett på eksponerte lokaliteter gi mer effektiv arealbruk?. Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen.
 • Daugstad, Karoline; Kvam, Gunn-Turid; Frisvoll, Svein Johan. (2011) Merverdi i lokale kvaliteter? Erfaringer fra regionalt utviklingsarbeid i Valdres. Rurale brytninger.

Report/dissertation

 • Frisvoll, Svein; Gjertsen, Arild; Farstad, Maja. (2017) Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid?. 2017. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (2/2017).
 • Gjertsen, Arild; Frisvoll, Svein; Brobakk, Jostein Tapper; Gustavsen, Annelin; Lindeløv, Bjarne; Sivertsvik, Rita. (2017) Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og spørreundersøkelser. 2017. ISBN 978-82-7321-718-9. Nordlandsforskning rapport (9).
 • Frisvoll, Svein; Storstad, Oddveig; Villa, Mariann; Flø, Bjørn Egil; Almås, Reidar. (2015) Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse. 2015. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (1/2015).
 • Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun. (2014) «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014. 2014. ISBN 978-82-991199-3-1.
 • Forbord, Magnar; Daugstad, Karoline; Frisvoll, Svein Johan; Kvam, Gunn-Turid. (2012) Mat- og kulturbasert turisme i bygdene. 2012. ISBN 978-82-991199-3-1.
 • Frisvoll, Svein; Almås, Reidar; Rye, Johan Fredrik. (2005) Om arbeidsinnvandring til det norske landbruket etter EU-utvidelsen. 2005. Bygdeforskningsrapport (6/05).
 • Frisvoll, Svein; Almås, Reidar. (2004) Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning. 2004.