+47 73595014 +47 93200160
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 542

Background and activities

Research interest: periphery (mellomlandet), urban history, Sverre Pedersen, BSR and normative urban design theories.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Flack, Sverre; Sælen, Arne. (2006) Arkitektkonkurranse "Sentrumsutvikling Stjørdal". Stjørdal kommune. 2006.

Part of book/report

 • Flack, Sverre. (2011) Byforming gjennom 1980- og 90-tallet. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Flack, Sverre. (2011) Norge rundt med Planbussen. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Flack, Sverre. (2011) Sverre Pedersen - generalist og byplanlegger. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.

Report/dissertation

 • Flack, Sverre; Bøkestad, Hilde. (2007) Gode Sammen-Brekstad og Botngård. 2007.
 • Flack, Sverre. (2006) Arkitekturens teori og historie B. 2006.
 • Flack, Sverre. (2006) Planleggingskunnskap, del 1 og del 2. 2006.
 • Flack, Sverre. (2006) "på den andre siden av byen" studentartikler i faget AAR4905. 2006.
 • Flack, Sverre. (1997) Byformingsprinsipper. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Byplanlegging rundt århundreskiftet. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Den kvalitative stedsanalyse. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Modernismen i byplanleggingen. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Perspektiv på modernitetsbegrepet. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Planleggerroller. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Stedsanalyser : hva er analyser?. 1997. Notat (4).
 • Flack, Sverre. (1997) Visuelle analysemetoder. 1997. Forelesningsserie.

Others

 • Flack, Sverre. (2013) Urban Design and Esthetics. Esthetics in Urban Design . Fakultet for arkitektur og billedkunst NTNU; NTNU. 2013-04-26 - 2013-04-27.
 • Flack, Sverre. (2012) Den andre siden av byen, "mellomlandet". TEKNA kursdagene 2012 . TEKNA; Gløshaugen. 2012-01-04 - 2012-01-05.
 • Flack, Sverre. (2011) Planfaget, Quo Vadis. NKF's årlige samling . Norges kommunaltekniske forening; Tromsø. 2011-02-08 - 2011-02-08.
 • Flack, Sverre. (2011) "Planlegging - quo vadis?". NKF Plan-og byggesaksseminar, . Norges kommunaltekniske forening; Tromsø. 2011-02-07 - 2011-02-08.
 • Flack, Sverre. (2009) Alternative utviklingskonsept for Svolvær sentrum (Planbussen). Oppstart av sentrumsplanen for Svolvær . Vågan kommune; Svolvær. 2009-09-07 - 2009-09-08.
 • Flack, Sverre. (2009) "Planbussen" - et emnetilbud ved NTNU. BLEST . Husbanken; Steinkjer. 2009-03-30 - 2009-03-31.
 • Flack, Sverre. (2009) "Planbussen". ide og virkelighet. Formanskapet i Kristiansand . Kristiansand kommune; Kristiansand. 2009-06-10 - 2009-06-10.
 • Flack, Sverre. (2009) Rekonstruering av "mellomlandet". Sentrumsvekst langs stamveiene - en utfording for Sørlandsbyene . Husbanken/Aust-Agder fylkeskommune; Kristiansand. 2009-11-03 - 2009-11-04.
 • Flack, Sverre. (2007) Identitet som omgivelseskvalitet. Forskningsdagene i Tromsø og Finnsnes . Den norske stats husbank; Finnsnes. 2007-09-22 - 2007-09-24.
 • Flack, Sverre. (2003) Gjenreisningsbyen Steinkjer. Folkemøte om gjenreisning av Steinkjer etter krigen . Steinkjer historielag; Samfunnshuset. 2003-10-21.