Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Larsen, Tord; Blim, Michael; Porter, Theodore M.; Ram, Kalpana; Rapport, Nigel. (2021) Objectification and Standardization On the Limits and Effects of Ritually Fixing and Measuring Life. Carolina Academic Press. 2021. ISBN 978-1-5310-1895-5.
 • Larsen, Tord; Røyrvik, Emil André. (2017) Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis. Scandinavian Academic Press. 2017. ISBN 9788230402139.
 • Larsen, Tord. (2009) Den globale samtalen. Scandinavian Academic Press. 2009. ISBN 9788230400500.

Part of book/report

 • Larsen, Tord. (2021) "First I turn myself into an object; then I turn myself into a work of art": Objectifying and Ritualizing Contemporary Life. Objectification and Standardization On the Limits and Effects of Ritually Fixing and Measuring Life.
 • Larsen, Tord; Blim, Michael; Porter, Theodore M.; Ram, Kalpana; Rapport, Nigel. (2021) INTRODUCTION. Objectification and Standardization On the Limits and Effects of Ritually Fixing and Measuring Life.
 • Larsen, Tord. (2017) Når virkeligheten flytter på seg. Instrumentalitet, estetikk og livsverden i vår tid. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
 • Larsen, Tord; Røyrvik, Emil André. (2017) Introduksjon. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
 • Larsen, Tord. (2012) “Et dobbelt syndefall? Etterord om moral og klassifikasjon». Bygdeutviklingas paradoks.
 • Larsen, Tord. (2010) Acts of Entification. The emergence of Thinghood in Social Life. HUMAN NATURE AS CAPACITY - Transcending Discourse and Classification.
 • Larsen, Tord. (2002) Synd og tilblivelse. Randi Gressgård og Siri Meyer (red.): Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre. Spartacus. Oslo. 2002.
 • Larsen, Tord. (2002) The Anthropology of the Built Environment. Bjørn Erring, Harald Høyem, Synnøve Vinsrygg (eds): The Horizontal Skyscraper, Tapir Academic Press, Trondheim, 2002.
 • Larsen, Tord. (1999) Antropologiens kulturbegrep. Kulturforståelser i fagene.
 • Larsen, Tord. (1999) Den globale samtalen - modernisering, representasjon og subjektkonstruksjon. Ambivalens og fundamentalisme. Seks essays om kulturens globalisering.
 • Larsen, Tord. (1998) Action, Morality and Cultural Translation. International Encyclopedia of Anthropology (ed. S.M Channa).
 • Larsen, Tord. (1998) I begynnelsen var Amerika. Den amerikanske indianer,kontraktteorien og den vitenskapelige revolusjon. Det europeiske menneske.Individoppfatninger fra middelalder en til i dag.
 • Larsen, Tord. (1998) Om å tenke forskjeller. Virkelighet og vitenskap.