Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Stensrud, Mats; Wormdal, Anne Kristine; Tjelflaat, Torill; Sørli, Arne; Bolstad, Torbjørn. (2007) Omsorg og overgrep : gransking av barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av Trondheim kommune fra 1930-årene til 1980-årene. 2007. ISBN 9788299188340.
  • Eriksson, Hans Göran; Tjelflaat, Torill. (2004) Residential care. Horizons for the new century. 2004. ISBN 754640981.

Part of book/report

  • Tjelflaat, Torill; Lurie, James M. (2010) Children in Norway - Welfare and Protection. Proceedings of the 20th Anniversary Conference School of Social Work Theory and Practice.
  • Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro. (2007) Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability.
  • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Tjelflaat, Torill; Utgaard, Bernt Olav. (1997) Sosial arbeid i barnevernet : studie av fylkesnemndsaker i Nord-Norge. Sosialt arbeid : praksis, fag og politikk : festskrift til Graham Cliffords 50-årsdag.

Report/dissertation