Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth. (2020) Career Guidance in Norwegian Primary Education - Developing the Power of Dreams and the Power of Judgement. Brill|Sense. 2020. ISBN 978-90-04-42809-6.

Part of book/report

  • Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir. (2017) Skolevurdering som verktøy for utvikling. Ledelse i fremtidens skole.
  • Buland, Trond Hallgeir. (2016) Å bevege det ubevegelige. Implementering av vurdering for læring. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun. (2016) Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2016) Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2016) FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth. (2014) Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
  • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
  • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.

Report/dissertation