Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Martinussen, Willy. (2008) Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Universitetsforlaget. 2008. ISBN 978-82-15-01239-1.
 • Martinussen, Willy. (2004) Kultursosiologi. Det Norske Samlaget. 2004. ISBN 82-521-6357-2.
 • Martinussen, Willy Martin. (2001) Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Universitetsforlaget. 2001. ISBN 82-15-00109-2.
 • Martinussen, Willy Martin. (1999) Sosiologiske forklaringer. Fagbokforlaget. 1999.
 • Martinussen, Willy Martin. (1999) Sosiologiske forklaringer. 1999. ISBN 82-7674-272-6.
 • Dale, Britt Engan; Jones, Michael; Martinussen, Willy. (1985) Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag. 1985. ISBN 8251906733.

Part of book/report

 • Martinussen, Willy. (2016) Explanatory Practices in Sociology: An Overview. Theory in Action. Theoretical Constructionism.
 • Martinussen, Willy. (2007) Bestemmer problemstillingen metoden? Tre problematiske trender i de senere årenes sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.
 • Martinussen, Willy Martin. (1997) Avvik. Sosiologisk leksikon.
 • Martinussen, Willy Martin. (1996) Ambivalent velvilje : den norske velferdsstatens normative grunnlag. Forståelser av fellesskap.
 • Martinussen, Willy Martin. (1996) Religiøse forhold i Norge som statistiske data. Tallenes tale : perspektiver på statistikk og kirke.

Report/dissertation

 • Martinussen, Willy Martin. (2003) Folkestyre? Politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen. 2003. ISBN 82-92028-64-1.