Conferences and events

Conferences and events

Researchers discussing at the Gunnerus Library in Trondheim. Photo.

Disputas - 1-2.oktober 2020: Iris Aasen Brecke, Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet 

 

Master Iris Aasen Brecke forsvarer offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, avhandlingen med tittelen:

Ovid’s Terence

Tradition and Allusion in the Love Elegies and Beyond
 
 

Kandidatens hovedveileder har vært professor Thea Selliaas Thorsen, Institutt for historiske og klassiske studier. Medveileder har vært professor Stephen Harrison, University of Oxford. 

             
Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

  • Professor Alison Sharrock, University of Manchester, UK
  • Professor Laurel Fulkerson, Florida State University, USA
  • Professor Marek Thue Kretschmer, NTNU

 

Prøveforelesningen vil bli holdt torsdag 1.oktober 2020 kl. 14.15 over oppgitt emne:

 The Elegiac Puella

 


 Disputasen vil bli holdt fredag 2. oktober 2020 kl. 13.30.


I forbindelse med den pågående koronaepidemien vil disputasen bli avviklet ved å bruke en online basert løsning med to-veis kommunikasjon med lyd og bilde (Zoom). Fakultetet vil så langt som mulig tilstrebe at både prøveforelesningen og disputasen er åpne for alle interesserte via digital løsning.

Lenke for å følge prøveforelesning og disputas digitalt vil bli oppdatert i denne kunngjøringen senest på disputasdagen.

Dersom det er mulig å delta fysisk under disputasen vil informasjon om registrering bli kunngjort i denne annonsen.

 

Elektronisk versjon/kopi av avhandlingen kan fås ved henvendelse til disputas@hf.ntnu.no.

 

Sammendrag

Avhandlingen, med tittelen Ovid’s Terence: Tradition and Allusion in the Love Elegies and Beyond tar for seg den romerske kjærlighetselegikeren Ovid (43 fvt. – 17 evt.) og hans resepsjon av den romerske komedieforfatteren Terents (190? – 159 fvt.). Målet med avhandlingen er dels å bekrefte Terents’ innflytelse på Ovid, dels å utfordre forklaringsmodellen som forklarer den romerske kjærlighetselegiens oppkomst med utgangspunkt i den tidligere greske og romerske ny-komediesjangeren. Gjennom fem kapitler argumenterer avhandlingen for en rekke kontaktpunkter og allusjoner til Terents i Ovid, og analyserer betydningen av disse. Kapitlene tar for seg de store temaene og tropene i kjærlighetselegien: Utgangspunktet for kapittel en og to er høyaktuelle politiske temaer på Ovids tid, som kunsten og kunstnerens frihet (kap. 1) og det romerske ekteskapet, dets opphav i sabinerinnerovet og problematikk knyttet til spesielt kvinners status (kap. 2). Videre behandles elegiens store litterære topoi; kjærlighet framstilt som sykdom (kap. 2), kjærlighet som elskerens slaveri (kap. 4) og kjærlighet som krig (kap. 5). Avhandlingen argumenterer for at en klar påvirkning fra Terents kan spores i Ovid innenfor disse temaene, og at dette har konsekvenser for hvordan vi leser og tolker begge forfatternes tekster.
 

Summary of thesis

The thesis, with the title Ovid’s Terence: Tradition and Allusion in the Love Elegies and Beyond, deals with Roman love elegist Ovid (43 fvt. – 17 evt.) and his reception of Roman comic playwright Terence (190? – 159 fvt.). Its objective is partly to confirm the influence of Terence in Ovid, and partly to challenge the prevailing model that explains the emergence of the genre of Latin love elegy as a result of influence from Attic new comedy and Roman comedy. Through five chapters, the thesis argues for several connections and allusions to Terence in Ovid, and analyses their meaning. The chapters treats the major themes and tropes of Latin love elegy: The two first chapters deal with current political issues in Ovid’s day and age, the freedom of art and the artist (Ch. 1) and the Roman marriage institution, its origin in the Rape of the Sabine women, and issues concerning especially women’s status (Ch. 2). Furthermore, the literary topoi of elegy are treated; love as a disease (Ch. 3), love as the enslavement of the lover (Ch. 4), and love as war (Ch. 5). The thesis argues that a clear Terentian influence can be traced in Ovid’s works, and that this has consequences for how we read and interpret the works of both authors.   


2020 April 29th

Philaenis' ghosts in the Palatine Anthology and beyond

16.30-18:00

Gunnerusbiblioteket rom 128

Antonio De Nizza

 

2020 April 15th

Orpheus in love and metapoetic complexity - an overview

16.30-18:00

Gunnerusbiblioteket rom 128

Peter Astrup Sundt


2020 February 19th

'Ovid’s Terence: Tradition and Allusion in the Love Elegies and Beyond'

16.30-18:00

Gunnerusbiblioteket rom 128

Iris Brecke


2019 June 19th

'Classics and misogyny in the digital age: With Dr. Donna Zuckerberg and Dr. Thea S. Thorsen'

12:00-12:45

Olavshallen

Dr. Donna Zuckerberg and Dr. Thea S. Thorsen


2019 June 19th

'From Rome to Hollywood: Apuleius' Cupid and Psyche to the Beauty and the Beast'

10:00-12:00

Olavshallen

Prof. Stephen Harrison (University of Oxford).


2019 June 18th

'As big as Homer? Book launch of Roman Receptions of Sappho (Oxford University Press)'

14:00-15:00

Litteraturhuset

Dr. Thea Selliaas Thorsen (NTNU), Prof. Stephen Harrison (University of Oxford), Paola D'Andrea (NTNU).


2018 November 16th

'Articulating the collection with amorous themes in pseudo-Virgil's Catalepton'

14:00-16:00

Gunnerusbiblioteket rom 128

Dr. Tristan Franklinos, University of Oxford


2018 June 2nd

PhD Workshop

09:30-12:00

Besøkssenteret til Nidarosdomen, Café To Tårn

Peter Astrup Sundt, Robert Emil Berge, Iris Brecke, Roy Gibson, Stephen Harrison, Stephen Heyworth, Fiona McIntosh, Thea S. Thorsen

How to do a scholarly commentary?

14:00-16:00

Besøkssenteret til Nidarosdomen, Café To Tårn

Roy Gibson, Stephen Heyworth and Thea S. Thorsen


2018 May 24th

‘NTNU/Gyldendals bokserie Kanon presenterer: Gresk og romersk komedie'

Campus Dragvoll, Biblioteket

Streames på: facebook.com/NTNUUB

Iris Brecke, Robert Emil Berge


2018 March 23rd

‘Metamorphoses - Ovid. Offentlig opplesning fra Bok 1, Skapelsen, Bok 5, Rovet av Proserpina og Bok 10, Orfevs og Evrydike'

Festival Européen Latin er Grec, Lyon/Campus Dragvoll, Biblioteket

Streames på: facebook.com/NTNUUB

Iris Brecke, Peter Astrup Sundt, Thea S. Thorsen


2018 February 4

‘Nye helter fra gresk og romersk mytologi’

Hovedbiblioteket i Trondheim

Peter Astrup Sundt, NTNU


2018 February 1st

‘Den romerske triumfen’

Litteraturhuset i Trondheim

Ida Östenberg, Göteborgs Universitet


2018 February 1st

‘Antikkens drama på norsk’

Litteraturhuset i Trondheim

Iris Brecke, Robert Emil Berge og Thea S. Thorsen, NTNU


2018 February 1st

‘Elskeren Julius Caesar’

NTNU, Dragvoll

Dr. Ida Östenberg, Göteborgs Universitet


2017 November 3rd

Bimillennial Celebrations of Ovidian Multierotics

Workshop
Ovid has been called the inventor of heterosexuality and the straightest of the ancient poets (e.g. Habinek in The Roman Cultural Revolution , 1997, p. 31). This prevailing notion has eclipsed many features in the Ovidian corpus that are difficult to accommodate within this view. The importance of Sappho in Ovid’s poetry and self-portraiture is one aspect that has been much in the dark, also due to the famous authenticity debate regarding Heroides 15. But there is much more: the fact that Ovid as professor of love in Ars amatoria Book 3 teaches women to love men complicates the notion of Ovid’s straightness, as all his precepts are ultimately targeting objects of love of the same gender as the poet himself. Furthermore from Ovid’s Metamorphoses the story of Callisto and Jupiter – in disguise of Diana – surely has homoerotic aspects which a painter like François Boucher seems to have picked up on in his painting on the topic; then there is Narcissus, who loves himself, and hence someone of the same gender, the nymph Salmacis and the boy Hermaphroditus who ultimately unite bodies, Iphis, the girl who wants to be a boy, and has his/her wish fulfilled, and surely many other figures. It is therefore with great pleasure, in the year of the bimillennial commemoration of the poet Ovid’s death, that the research project HetHomPo welcomes Professor Jennifer Ingleheart of the University of Durham to Trondheim, Norway to a workshop with the project group to give a lecture on some of the allegedly most heterosexual works of Ovid, his Amores and Ars amatoria, under the following title:
Amores plural:
Ovidian homoerotics in the elegies
 
Time: Friday 3rd of November 2017 at 1300-1500
Place: Gunnerusbiblioteket rom 128, Kalvskinnsgata 1B

Professor Ingleheart is the author of Ovid, Tristia 2: Edition and Commentary (Oxford University Press, 2010), editor of and contributor to Two Thousand Years of Solitude: Exile after Ovid, (Oxford University Press, 2011), Ancient Rome and the Construction of Modern Homosexual Identities (Oxford University Press, 2015) and numerous articles on Greek and Roman literature and culture.


2017 June 21

‘Kjærlighet og Alcaeus’

Gyldendal norsk forlag, Oslo

Thea Selliaas Thorsen, NTNU


2017 June 21

'Å oversette Terents Evnukken til norske vers'

Gyldendal norsk forlag, Oslo

Iris Brecke, NTNU


2017 April 7

‘Roman love: The case of Horace’

Trondheim

Lecture by Stephen Harrison, University of Oxford and NTNU


2017 February 3

Master-class with Dr. Daniel Orrells, King's College London

Suhm-huset, kl. 13

The project group, NTNU.


2017 February 2

‘Å overvinne døden: Orfevs og kristendommen’

Sellanraa, Litteraturhuset i Trondheim, kl. 19

Presentation, Peter Astrup Sundt, NTNU.


2016 September 28

‘Homoerotisk poetikk, heteroseksuell tradisjon’

Forskningsrådets festaften

Presentation, Thea Selliaas Thorsen, NTNU.


2016 June 14

‘The heterosexual tradition of homoerotic poetics’

Corpus Christi College Centre for the Study of Greek and Roman Antiquity, Oxford

Presentation, Thea Selliaas Thorsen, NTNU.


2016 June 11

‘Greek and Roman literature: The erotic connection’

Conference, Oxford, Corpus Christi College

In many ways, the concept of love in Catullus and the Roman love elegists seems unprecedented. At the same time, its immense success in the following centuries has rendered it so widespread and common that we have difficulties in seeing how new once it was. Or was it? This conference explores concepts of love in Greek and Roman literature, poetry as well as prose, including Greek literature written in the Roman era. What is similar in concepts of love in the pre-Roman and Roman periods? What appears different? What can be regarded as continuities and what as breaks? These are questions that we will explore during this conference, which will explore Greek and Latin authors, ranging from Homer to Ovid.

Programme

Greek and Roman literature: the erotic connection

10.15 Coffee and registration

1st session, chair Thea S. Thorsen, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

10.45 Richard Hunter, University of Cambridge: ‘Allegories of love’

11.30 Benjamin Acosta-Hughes, Ohio State University: ‘There Falls A Lone Tear: Longing for a Vanished Love. Tracing an Erotic Motif from Homer to Ovid’

12.15 Boris Kayachev, Trinity College, Ireland: ‘Gallus as Acontius? An elegy ascribed to Gallus (AL 914) and Callimachus’ Acontius aition’

13.00   Lunch

2nd session, chair Thea S. Thorsen (NTNU)

14.00 Alison Sharrock, University of Manchester: ‘amans et egens and exclusus amator – the connection (or otherwise) between comedy and elegy’

14.45 Iris Brecke, NTNU: ‘Rape and violence from Terence to Ovid’s elegies’

15.30 Alison Keith, University of Toronto: ‘Philodemus and the Augustan Poets’

16.15   Coffee/Tea

3rd session, chair Stephen Harrison, University of Oxford

16.45 Aaron Palmore, Ohio State University: ‘Originality and Tradition in Horace, Odes 4.10’

17.30 Thea S. Thorsen, NTNU: ‘Greek and Latin grammars of affection, two cases’

18.15 Thea S. Thorsen: Closing remarks

18.30 End

Each talk lasts approximately thirty minutes followed by a fifteen minutes discussion.

Organizers

Thea S. Thorsen and Stephen Harrison


2016 April 8

‘Roman love: The case of Vergil’

Trondheim

Lecture by Stephen Harrison, University of Oxford and NTNU


2016 March 11

'Forspill: Ars amandi – Kunsten å elske'

Bergen

Lecture by Thea Selliaas Thorsen, NTNU

Podcast


2016 March 9

'Ovids elskovsdikt'

Oslo

Lecture by Thea Selliaas Thorsen, NTNU


2016 January 31

'Pygmalion: mannen og myten'

Trondheim

Lecture by Thea Selliaas Thorsen, NTNU


Researchers studying and discussing old books. Photo.

17 Sep 2020