"Hvor skal humla suse?" -Tverrfaglig fagdag om forsvinnende natur

                            

04 Nov 2019

kontaktperson

Kontaktperson

Påmelding og program

Påmelding og program

OBS! Arangementet er fullt. Påmeldingen er derfor stengt.

Last ned endeling program i printbart pdf-format her.

04 Sep 2019

Tverrfaglig fagdag om forsvinnende natur

Tverrfaglig fagdag om forsvinnende natur

– En million av verdens åtte millioner arter er truet

 

 

 

 

FNs Naturpanel lanserte 6. mai sin første globale rapport om verdens naturtilstand. En million av verdens åtte millioner arter er truet. Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. Hver femte norske plante, dyr og sopp står på rødlista over utrydningstruede arter. Utbygging av industri, veier, kraft, hyttefelt og bolighus, flatehogst av skog, intensivert monokultur i landbruket og gjengroing av artsrikt kulturlandskap er den største trusselen.

Vi er mange som er bekymret for tap av biologisk mangfold og klimaendringer. Det er jo tross alt grunnlaget for livet på jorda. Men hva kan menneskene gjøre for å bevare naturmangfoldet?

Under vår fagdag kombinerte vi naturfaglige og kunstneriske presentasjoner. Målet var å skape dialog mellom forskere, kunstnere, politiker og publikum.

Fagdagen hadde tre deler.  Den første delen fokuserte på insektene, da de utgjør to tredjedeler av alt liv på jorden. Flere land advarer om massiv insektdød. Vi vet ikke hvordan det står til med insektene i Norge, men forskere skal endelig finne det ut. Når summingen fra insektene stilner forsvinner også kvitringen fra fuglene. Mange andre arter, som for eksempel mennesker, er avhengige av insektene.

Den andre delen satte fokus på relasjoner mellom livet i havet og menneske. Vi fikk kunnskap hva som skjer med sjøfuglene og sårbart arktisk dyreliv, samt skape individuelle opplevelser.

I den tredje delen av programmet feiret vi den internasjonale Villaksens år 2019 med fortellerteaterforestillingen Being Salmon, Being Human.

Program for dagen kan lastes ned som pdf her.