Media Coverage


Clayton M. Christensen: "Disruptive Innovation"

Article in Adresseavisen September 20th 2016

Clayton M. Christensen: "Disruptive Innovation"

Article about Clayton M. Christensen's forum in Trondheim 16. September 2016. 

Read more.


Rita McGrath: "NTNU fører studenter og næringslivsledere sammen"

Article in Adresseavisen 13 May 2017

Rita McGrath: "NTNU fører studenter og næringslivsledere sammen"

Article about Rita McGrath's forum in Trondheim 11 May 2017.

Read more. 


Robert Verganti: "Innovasjon med mening"

Article in Ukeavisen Ledelse March 2nd 2018

Robert Verganti: "Innovasjon med mening"

Article about Robert Verganti's forum in Trondheim. 

Read more.