Article in Adresseavisen 20 September 2016

"Huff, nye ting nå igjen!"

Article about Clayton M. Christensen's forum in Trondheim 16. September 2016. 


Article in Adresseavisen 13 May 2017

"NTNU fører studenter og næringslivsledere sammen"

Article about Rita McGrath's forum in Trondheim 11 May 2017