Department of Education and Lifelong Learning

SIPP

– Studies in Pedagogical Practices
Girl holding a globus. Photo: Terje Trobe/NTNU

The research group has an interest in studying pedagogical practices in and out of pedagogical institutions, in formal and informal settings. Socially situated activities and interaction between adults and children and between children in pedagogical practices are never stable and given, they change according to who is participating, time and history. Acquiring knowledge about what is happening in pedagogical practices today is one of our aims.

This research group addresses research questions from a foundational theoretical point of view as well as through empirical investigations. We have an explicit interest in developing theory and methodology within discourse analysis, phenomenology, ethnography and ethnomethodology. Currently (from 2015) we are working on the  design of  a study of pedagogical practices in ECEC (Early Childhood Education and Care) institutions and primary school, with a special  focus on the use of digital tools and media literacy.

 

Ongoing SiPP activities:

SiPP news and publications

SiPP News

Discourse Analysis in Institutional and Professional Settings

A PhD Course on discourse analysis in institutional and professional settings will be held from October 24 to October 28, led by Professor Srikant Sarangi, Aalborg University, Denmark. The aim of the 5-day long PhD course is to offer research-based evidence for conceptual, analytical and methodological insights into Discourse Analysis in institutional and professional settings such as health and social care, law, education, media, business and industry

 

Seminar on children's everyday life in preschool

On August 29, researchers from different parts of NTNU and Queen Maud University College of Early Childhood Education gathered to present their research related to children's everyday life in preschools. This seminar was related to the SiPP project “Digital Tools in Early Education and Care: Facilitating learning in pedagogical practices”, and provided fruitful discussions and foundations for further collaboration.

 

PhD-students going abroad and visiting SiPP

Kristine recently returned from a 5-month research stay at Ritsumeikan Center for Game Studies, a research center at Ritsumeikan Universtiy in Kyoto, Japan. In October, Juhyung Shin from the same research center will visit SiPP for one month.

In 2013, Rada Jancic Mogliacci, now a post-doctoral researcher at Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa, visited SiPP for nine months and collaborated on a project with professor Marit Honerød Hoveid. Helle Hovgaard Jørgensen, The University of Southern Denmark, Odense, visited for two weeks in May 2015.   

SiPP in the media and publications

When It’s Not Safe to Sleep

 The sleep patterns of the homeless reveal the vulnerabilities of street life. Read Marit Ursin's publication in Sapiens here.

Growing up in fear: Gemini article

Gemini published an article about growing up in urban Brazil, based on Marit Ursin's post doctoral research. 

Why we watch television shows again and again

Ingvild has been interviewed about 90's TV shows such as Friends and Beverly Hills 90210 and why we revisit these shows. Read the interview here (in Norwegian).

Forsker Grand Prix 2015

Kristine participated in the competition Forsker Grand Prix 2015, with a presentation on the topic "Elementary School Students as Game Designers"! You can read more about the competition here (in Norwegian), or the Gemini article about her research which was published in connection with the competition.

Gender and consumption

Ingvild has been interviewed about gender and consumption by national newspapers! Read the articles:

Previous Activities in SIPP

Ungdomsseminaret i Trondheim 2016

Ungdommers relasjoner - Familieliv, skoleliv og vennskap.

Du inviteres herved til det årlige ungdomsseminaret i Trondheim den 22. september kl. 9-16, campus Rotvollrom B225.

Temaet for årets seminar er ungdommers relasjoner i familieliv, skoleliv og vennskap. Seminaret starter med innlegg fra to inviterte forskere – Kristin Beate Vasbø (UiO) og Marcus Samuelsson (Linkøping Universitet) – før våre «egne» presenterer sin forskning (se under for program). 

Målsettingen med seminaret er å skape en arena hvor spørsmål og problemstillinger knyttet til ungdommer i og utenfor utdanning kan diskuteres. Videre ønsker vi at dette skal være en arena hvor nettverk kan bygges både internt og ekstern. Seminaret arrangeres av forskere fra ulike miljøer ved NTNU som arbeider med et fokus på unge, utdanning og oppvekst. Det er åpent for alle interesserte.

Seminaret arrangeres av forskergruppene SiPP (Studies in Pedagogical Practices), Institutt for pedagogikk og livslang læring, YES (Youth, Education and Society), PLU og Pedagogikkseksjonen ved FLT.

Arrangementet støttes av Institutt for pedagogikk og livslang læring, Program for lærerutdanning og Fakultet for lærer- og tolkutdanning, NTNU. Deltagelse er gratis!

Påmelding til Einar.sundsdal@ntnu.no innen 18. september.

Velkommen!

På vegne av arrangementskomiteen
Einar Sundsdal, Pål Aarsand og Maria Øksnes

 

Foreløpig program:

09:00 Velkomst v/Einar Sundsdal 
09:15

Marcus Samuelsson: Skiljer sig dagens sociala tryck på ungdomar från kompisar och föräldrar från hur det var för 40 år sedan?

Jag tar utgångspunkt i en pågående uppföljningsstudie om socialt tryck från kompisar och föräldrar och fallstudier från Sverige för att diskutera om och hur socialt tryck påverkar ungdomars val, normer och värden. Det sker i ljuset av Thomas Ziehe teorier om ungdomar och ungdomskultur. Jag tar utgångspunkt i en pågående uppföljningsstudie om socialt tryck från kompisar och föräldrar och fallstudier från Sverige för att diskutera om och hur socialt tryck påverkar ungdomars val, normer och värden. Det sker i ljuset av Thomas Ziehe teorier om ungdomar och ungdomskultur. 

10:15 Pause
10:30

Kristin Beate Vasbø: Den emosjonelle vendingen: et generasjonsperspektiv på ungdoms relasjoner til foreldre.

Innlegget bygger på livshistorieintervjuer med informanter fra tre generasjoner menn og kvinner som ble gjennomført i forskningsprosjektet «Modernitet som levd erfaring». Ungdomsforskningen har tradisjonelt vært lite interessert i familien som arena for ungdomslivet, men dette er i ferd med å endre seg. I følge internasjonal forskning er ungdoms relasjoner til familien den aller viktigste enkeltfaktoren for deres velvære og livskvalitet. Dette understøttes av Ungdataundersøkelsen i Norge som i tillegg gir oss et bilde av en ungdomsgenerasjon som er svært tilfreds med foreldrene sine. Det teoretiske rammeverket som legges til grunn er hentet fra ungdomsforskerne Dan Woodman og Johanna Wyn (2015) som trekker sammen Karl Mannheims (1952) teori om generasjoner og Pierre Bourdieus (1990) begrep om «habitus» for å beskrive forholdet mellom endring og ulikhet både innad i, og på tvers av generasjoner i lys av klasse, kjønn og andre sosiale ulikheter. 

11:30 Lunsj
12:30 Audhild Løhre (FLT, NTNU): Ensomme ungdommer - trenger vi å bry oss?
13:00 Stine B. Svendsen (PLU, NTNU): Fra homo til pan? Endringer i ungdoms forståelser 
13:30 Pause
13:45 Pål Aarsand (IPL, NTNU): Tid til spill: Om å være «vanlig» bruker av dataspill
14:15 Plenumsdiskusjon
15:00 Avslutning 

Akademisk mingling med snacks og drikke.

 

Hovedinnledere:

Marcus Samuelsson är legitimerad slöjdlärare och arbetar som biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Forskar och undervisar om klassrumsledarskap och simuleringar som ett sätt att träna klassrumsledarskap. Forskar också om barn och ungdomars motstånd i skolan som institution, sociala relationer mellan lärare och elever och om och hur socialt tryck påverkar ungdomars val och normer. Brinner för att blivande lärare skall lämna lärarutbildningen bättre förberedda på förstå och tolka elevers motstånd och leda klassrummet på ett förebyggande, medvetet, långsiktigt och tålmodigt sätt.  

 

Kristin Beate Vasbø (PhD) er ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Her underviser hun kommende lærere i temaer som ungdomskunnskap, relasjonell klasseledelse og kulturelt mangfold. Vasbø har forsket på ungdoms identitetsprosesser og læring både i og utenfor skolen og har blant annet skrevet om hva ungdom lærer av å reise på internasjonal ungdomsutveksling, og hva som skjer når sosiale medier blir en del av undervisningen i en multietnisk ungdomsskoleklasse. I dag arbeider Vasbø blant annet med et stort kvalitativt datamateriale hvor tre generasjoner norske menn og kvinner forteller sine livshistorier med utgangspunkt i egen ungdomstid. Den samme studien er foretatt i Kina og på et senere tidspunkt vil det bli foretatt komparative analyser av de ulike datasettene. 

 
 

PhD course: Discourse Analysis in Institutional and Professional Settings

The PhD Course was held from October 24 to October 28. 

Children's everyday life in preschools - an interdisciplinary seminar 2016

Barns hverdagsliv i barnehager - et tverrfaglig seminar

29. august 2016, Dragvoll, D104, kl 0900-1500

SIPP-gruppen ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ønsker velkommen til et dagsseminar om forskning på og med barn i barnehage. Innlegg kommer fra fagfelt som har det til felles at de er opptatt av barn i barnehage fra forskjellige perspektiv. 

 

Foreløpig program:

0900-0915  Velkommen ved Marit Honerød Hoveid, IPL
0915-1000

Mari-Ann Letnes ved Dronning Mauds Minne: 
Digital teknologi – nye pedagogiske muligheter?

1000-1045 

Ida Marie Lyså NOSEB/Høgskolen i Bergen: 
Duties and privileges: an ethnographic study of discipline in two urban Chinese kindergartens.

1100-1145

May Britt Drugli Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Psykisk helse og barnevern (RKBU):

Barnehageforskning ved RKBU Midt Norge - en smakebit

  Lunsj
1230-1315

Vera Skalicka, NTNU Samfunnsforskning: 

Effekter av barnehagers organisering og gruppestørrelse på barns atferd og forhold til læreren. Longitudinelle analyser basert på Tidlig trygg i Trondheim studie.
1315-1400 

Pål Aarsand, IPL

Pedagogiske praksiser, digitale verktøy og sosial interaksjon i førskolen: Et prosjekt i startfasen
1415-1500  Oppsummering

 

Seminar and workshop in Trondheim May 2015

Seminar and workshop in Trondheim, May 11. and 12. 

Theme: Pedagogical practices, digital tools and social interaction in preschool

On the first day participants will present ongoing or conducted projects with relevance for this theme. Theoretical, methodological and practical aspects of projects are interesting for the discussions. On the second day – we will work on finding common areas of research interest. 

Program:

Monday May 11th: At NTNU, Dragvoll 

09:15 - 09:45 Welcome and presentations

Presentations for profects - studies

 • 09:45 - 10:45 Fritjof Sählstrøm, Finland
 • 11:00 - 12:00 Christiane Thomson, Germany
 • 12:00 - 13:00 Lunch
 • 13:00 - 14:00 Anna Sparrman, Sverige
 • 14:00 - 15:00 Maria P. Figueiredo and Nelson A. F. Gonçalves, Portugal 
 • 15:15 - 16:00 Pål Aarsand and Marit H Hoveid, Norway
 • 16:00 - 17:00 Summary and ideas for tomorrow

19:00 Dinner at Ågot Lian restaurant

Tuesday May 12th Workshop: At NTNU Dragvoll 

09:15-13:00: The idea today is to work out from the presentations the first day and look for possible ways of bringing research perspectives together. With regard to the long run, we find this interesting in order to discuss possible future cooperation on research applications (i.e. Horizon 2020, Nordforsk). In the short run, the Norwegian team finds this in interesting I light of an application for research funding through our National Research Council (FINNUT). 

Seminar/workshop: Visual culture, children and learning

 

The research group SiPP (Studies in Pedagogical Practices) invites you to attend the seminar/workshop "Visual culture, children and learning". If you are interested in attending, please contact Pål Aarsand

Program:

Day 1: Wednesday 9th of March, room D152:

Time Topic/presenter
12:00 - 1215: Welcome/about the seminar (Pål Aarsand)
12:15 -13:15:  Visual culture and learning (Prof. Reijo Kupiainen) 
13:15 - 13:30: Visual resources in children´s interaction in kindergarten (Tuva Schanke)
13:30 - Discussion

Day 2: Thursday 10th of March, room D150:

Time Topic/presenter
09:15 - 10:15: How to study children´s visual culture (Prof. Anna Sparrman)
10:30 - 11:00

Digital tools in early childhood education and care:
facilitating learning in pedagogical practices (Pål Aarsand)

11:00 - Discussion

Ungdomsseminaret i Trondheim 2015

Likes: selvpresentasjoner i ungdommers hverdagsliv

Ungdomsseminariet i Trondheim 2015

Det årlige ungdomsseminariet ble arrangert i Trondheim den 24. september 2015 kl. 9-16. Seminaret arrangeres av forskergruppene SiPP (Studies in Pedagogical Practices), Pedagogisk institutt, YES (Youth, Education and Society), PLU og Avdeling for lærer- og tolkutdanning, HiST. Temaet for årets seminar er ungdom, kropp og identitet. Etter seminariet legges det opp til uformelle faglige samtaler over et lettere måltid.

Målsettingen med seminaret er å skape en arena hvor spørsmål og problemstillinger knyttet til ungdommer i og utenfor utdanning debatteres og diskuteres. Videre ønsker vi at dette skal være en arena hvor nettverk kan bygges både lokalt og til våre foredragsholdere. Seminaret består av forskere fra ulike miljøer ved NTNU og HiST som arbeider med et fokus på unge, utdanning og oppvekst men er åpent for alle interesserte.

Arrangementet støttes av Pedagogisk institutt, PLU og Avdeling for lærer- og tolkutdanning, HiST. Deltagelse er gratis!

Program:

09:00

Velkomst v/Pål Aarsand

09.15 

Hovedinnleder: Kristin Walseth

10.15  Pause
10.30  Hovedinnleder: Elisabeth Staksrud
11.30  Lunsj
12.30 

Anne Torhild Klomsten (Ped, NTNU)

13.00  Vigdis Vedul Kjelsås (HiST)
13.30  Pause
13.45  Jesper Aagaard Petersen (PLU, NTNU)
14.15  Plenums diskusjon 
15.00  Avslutning

Akademisk mingling med mat og drikke.


Kristin Walseth

Kristin Walseth er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og jobber med utdanning av kroppsøving og idrettslærere. Hun er leder for forskergruppa "kropp, læring, mangfold" ved HiOA. Walseth har dr.graden sin fra NIH på temaet "idrett og integrasjon av muslimske jenter" (2006). De siste årene har forskningsfokuset dreiet seg mot skolen og kroppsøvingsfaget. Walseth er leder for forskningsprosjektet "Body curriculum i skolen", som har som målsetting å utvikle et forskningsbasert undervisningsmateriell som kan bidra til utviklingen av elevers kritiske refleksjon og distanse overfor det kroppspresset og kroppsidealet som fremmes i dagens skole.

Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud (Ph.d) førsteamanuensis og undervisningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO samt nestleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsfag (NESH). Staksrud har i mange år forsket på barn og unges bruk av nye medier, både når det gjelder risiko og rettigheter. Hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier (EU Kids Online), og er tidligere «research fellow» ved Harvard og Londons School of Economics. Hennes siste bøker inkluderer «Digital mobbing: Hvem Hvor, Hvordan, Hvorfor – og hva kan voksne gjøre?» utgitt på Kommuneforlaget og «Children in the Online World: Risk, Regulation and Rights», utgitt i 2013 på Ashgate forlag. Hun har også utgitt en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler. Selv liker hun best å se på TV.

 

 

Dynamic Literacies March 2015

The study of literacies differs and changes with regard to perspectives, what, whom and how one studies this phenomenon. In this seminar, we will pay attention to dilemmas, tensions, challenges and changes that can be identified in studies of literacies. To illustrate what could be seen as multimodal and dynamic aspects of literacies, the focus will be directed to media literacy practices and related to phenomena such as learning, identity, and agency. Anchored in a sociocultural perspective, it has been claimed that literacy is situated. This raises questions: What is literacy? Can literacy be any kind of competence with regard to reading, understanding and writing texts in its broad sense? Different prefixes put to ‘literacy’ indicate that this is the case. These, for instance are: digital literacy, media literacy, visual literacy, information literacy, and multi-literacy. Viewing literacy as situated has actualised, among others, the notions of time, place and mobility. How do we capture literacy practices that seem to appear across different activities? How can this be studied? These are some of the dilemmas and challenges that will be discussed in this seminar.


Practical information

 • Course title: PED8009 Dynamic Literacies (With paper)/PED8010 Dynamic Literacies (Without paper)
 • Teaching: 19th and 20th of March (Thursday and Friday)
 • Language: English
 • Grade: Approved/not approved 
 • Compulsory: Participation
 • Course materials: 500 pages (list of course literature coming soon)
 • Teaching methods and activities: Lectures and seminars
 • Assessment: Paper/participation
 • ECC: 3,0 credits participation and paper. 1,5 credits participation (without paper)
 • Paper: 12-15 pages. Has to be handed in before March 15th 2015.
 • Required previous knowledge: Priority will be given to students who have been admitted to a PhD programme.

The number of participants is restricted, and will be accepted on a first come basis. All students who wish to participate will write an abstract as they apply (app. 500 words). Here they describe their research interest and if they want to participate with a paper.  Application deadline is the 1st of March.

All participants should prepare two questions that they want to discuss during the seminar. PhD students should prepare a presentation addressing the following: 1) Focus of research project and methodology; 2) How this research is related to literacy. 


Seminar program

Day 1:

Time  Activity
12:00  Lunch
12:50 Introduction to the course
13:00 Keynote Speech I, Reijo Kupiainen
14:15 Break
14:30 Keynote Speech II, John Potter
15:45 Break
16:00-18:00 Project presentations and discussions
20:00 Dinner

 

Day 2:

Time  Activity
09:00 Project presentations and discussions
11:00 Break 
11:15 Keynote speech III, Øystein Gilje
12:30 Lunch

 

Keynote speakers and course literature:

 • John Potter
 • Øystein Gilje
 • Reijo Kupiainen

John Potter

– Digital media, literacy and education: third spaces and learners in transition

A talk for Dynamic Literacies convened by Prof Pål Aarsand, Norwegian University of Technology and Science, Trondheim, March 2015

My talk starts from the concept of ‘curation” as a new literacy practice evident in self representational activity with digital media. Based on a number of research projects in recent years it explores media production as a set of new literacy practices in which particular strategic dispositions and skills are employed to represent identity, affiliation and cultural capital. It will consider the nature of the pedagogical response to these paradigm shifts in formal and informal educational settings. It will introduce the concept of the semi-permeable membrane between home and school as a third space and location of a “porous expertise”. There will be time to show examples of work and hopefully to discuss and debate them in the context of the theories outlined. 


Reijo Kupiainen

– Multiliteracies in 21st century learning

The growth of the internet and information and communication technologies and their potential use in education and learning has resulted significant changes in curriculum and pedagogy in recent years. In the Finnish context, the new national core curriculum that will be implemented to schools in year 2016 includes seven new broad competence areas. Aim of these competence areas is to enhance students’ readiness for challenges of 21st century learning and citizenship. Among these competence areas is multiliteracy. Concept of multiliteracies is known from 1990’s but what does it mean in the 21st century?