The Discourse Seminar

The Discourse Seminar

– SiPP

Two kids using a pretend-phone. Photo.

The discourse seminar is an interdisciplinary working forum for interaction researchers. The theoretical and methodological approach consists of discourse analytic, conversation analytic and ethnomethodological perspectives. For these perspectives audio and/or video recordings of situated practices constitute the empirical basis. At the seminar, researchers present excerpts from recordings for collaborative analysis and discussion.

The seminar assembles participants from several different departments besides Department of Education and Lifelong Learning, Centre for Academic and Professional Communication, Department of Language and Literature, Department of Industrial Economics, Department of Interdisciplinary Studies of Culture, Department of Social Work and NTNU Social Research.

Discourse Seminar

Spring semester 2021

Date and time Presenter Location
21 January 10:00-11:30 Kristin an Liv Bente digital
18 February 10:00-11:30 Ida digital
18 March 10:00-11:30 Cathrin digital
15 April 10:00-11:30 Jeanette and Gøril digital
20 May 10:00-11:30 Liv Bente digital
17 June 10:00-11:30 open digital

Diskursgruppen: Forum for analyse av diskursive data (in Norwegian)

Diskursgruppen: Forum for analyse av diskursive data (in Norwegian)

Gruppen er et forum for analyse av diskursive data. Som forsker er du interessert i språklige praksiser og har ditt teoretiske tyngdepunkt innenfor diskursive tradisjoner slik som etnometodologi, samtale- og virksomhetsanalyse, diskurspsykologi, kritisk diskursanalyse, interaksjonsanalyse eller interaksjonell sosiolingvistikk.

For å kunne opprettholde god kvalitet på forumet, har vi følgende retningslinjer for presentasjoner:

  1. Kort presentasjon av forskningsspørsmål (hva skal gruppen se etter?)
  2. Kort presentasjon av teoretisk perspektiv og relevante analytiske begrep (hva skal gruppen se med?)

Punkt 1 og 2 skal ta maks ta fem minutter.

  1. De data som deretter presenteres, skal være av et omfang som er håndterbart og rimelig innenfor tidsrammen.