The Discourse Seminar

The Discourse Seminar

Two kids using a pretend-phone. Photo.

The discourse seminar is an interdisciplinary working forum for interaction researchers. The theoretical and methodological approach consists of discourse analytic, conversation analytic and ethnomethodological perspectives. For these perspectives audio and/or video recordings of situated practices constitute the empirical basis. At the seminar, researchers present excerpts from recordings for collaborative analysis and discussion.

The seminar assembles participants from several different departments besides Department of Education and Lifelong Learning, Centre for Academic and Professional Communication, Department of Language and Literature, Department of Industrial Economics, Department of Interdisciplinary Studies of Culture, Department of Social Work and NTNU Social Research.

If you are interested in participating in the seminar you are welcome to contact Liselott Aarsand

Discourse Seminar, Autumn 2019

Date  and time Presenter Location
23 January at 12:15-13:15 Kristine room A239 pavilion D
5 March at 12:15-13:15 Marit room A239 pavilion D
2 April at 12:15-13:15 to be announced room A239 pavilion D
Date to be announced to be announced room A239 pavilion D
     
     
18 Feb 2020

Diskursgruppen: Forum for analyse av diskursive data (in Norwegian)

Diskursgruppen: Forum for analyse av diskursive data (in Norwegian)

Gruppen er et forum for analyse av diskursive data. Som forsker er du interessert i språklige praksiser og har ditt teoretiske tyngdepunkt innenfor diskursive tradisjoner slik som etnometodologi, samtale- og virksomhetsanalyse, diskurspsykologi, kritisk diskursanalyse, interaksjonsanalyse eller interaksjonell sosiolingvistikk.

For å kunne opprettholde god kvalitet på forumet har følgende retningslinjer for presentasjoner:

  1. Kort presentasjon av forskningsspørsmål (hva skal gruppen se etter?).
  2. Kort presentasjon av teoretisk perspektiv og relevante analytiske begrep (hva skal gruppen se med?).

Punkt 1 og 2 skal maks ta fem minutter.

  1. De data som deretter presenteres skal være av et omfang som er håndterbart og rimelig innenfor tidsrammen.