Publications

2015

Borthen, Kaja & Kveen, Perlaug Marie. 2015. "Åja, dæ æ MONS au nå, da mata" Semantiske og pragmatiske aspekt ved den pragmatiske markøren ‘da mata'. Møter om norsk språk (MONS) 16, Universitetet i Agder, Kristiansand 25.-27. november, 2015.

Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja. 2015. "Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved 'sjø'. Møter om norsk språk (MONS) 16, Universitetet i Agder, Kristiansand 25.-27. november, 2015.

Unger, Christoph. 2015. Degrees of procedure activation and the German modal particles ja and doch. Paper delivered at Relevance Round Table Meeting 4. Institute of English Studies, Jagiellonian University of Kraków, September 2015.

Borthen, Kaja. 2015. Om småord som ‘jo’, ‘visst’ og ‘da’. Hva bidrar de med? Norsk oversetterforenings høstseminar, 2.-4. Oktober 2015.

Unger, Christoph. 2015. A framework for studying evidentiality. NOT workshop 04 April 2015.

Borthen, Kaja, Landgraff, Utne Espen, Klepsvik, Åshild (2015). Results from questionnaires on the tag 'da'. NOT workshop 04 April 2015.

Søfteland, Åshild, Borthen, Kaja (2015). About the tag 'sjø'. NOT workshop 04 April 2015.

Kveen, Perlaug Marie, Borthen, Kaja (2015). About the tag 'da mata'. NOT workshop 04 April 2015.

Landgraff, Espen Utne. (2015). Sentence internal 'da'. NOT workshop April 2015.

Borthen, Kaja og  Robbins, Sissel Wuttudal. 2015.  Undervisning om etterstilt 'da' i norsk som andrespråk - et pilotprosjekt. Møte for norskseksjonen ved ISL 29.05.2015, NTNU.

Materiale til undervisning om etterstilt `da`norsk som L2.

Løsningsforslag og forklaring på oppgaver om etterstilt `da`.

Borthen, Kaja & Karagjósova, Elena. 2015. Om betydningen til etterhengt 'da' og andre ikke-sannhetsfunksjonelle ord: Hvilke forskningsmetoder skal vi bruke? Språkdagen ved HF, 06.02.2015.

2014

Borthen, Kaja. 2014. Hva betyr 'da', da? Norsk lingvistisk tidsskrift,  257-306.

Borthen, Kaja & Knudsen, Cecilie Slinning. 2014. Semantiske og pragmatiske aspekter ved trykklett 'visst'. Norsk lingvistisk tidsskrift, 360-411.

Borthen, Kaja . 2014. A relevance-theoretic analysis of the Norwegian tag 'da'. Interpreting for Relevance 2014. Warsaw, 29.09-30.09 2014.

Borthen, Kaja & Knudsen, Cecilie Slinning. 2014. 'Visst' er visst en evidensmarkør. Språkdagen ved HF 06.02.2014.

Borthen, Kaja. 2014. Experimental approaches to the meaning of the pragmatic particle 'da'; some ideas. The SCaLa (speech, cognition, and language) group's research meetings, 29.05.2014.


Popular scientific publications

Borthen, Kaja. 2015. Om små jenter og små, ulne ord. Riss 01 2015.

Borthen, Kaja. 2014. De nødvendige småordene, da. Klassekampen 29.06.2014, 12-13.

Borthen, Kaja. 2015. Det lille ordet ‘da’. Språkteigen NRK P2, 31.05.2015.

Borthen, Kaja. 2015. Det lille ordet ‘jo’. Språkteigen NRK P2, 26.04.2015.

Borthen, Kaja. 2015. Småordene ‘vel’ og ‘nok’. Språkteigen NRK P2, 05.04.2015.

Borthen, Kaja. 2015. Om betydningen til trykklett ‘visst’. Språkteigen NRK P2,

Illustration

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Knut Løvås

Faksimile fra Klassekampen 29.06.2014