Publications

Publications


Publications

Articles

Hjorth, Ingeborg 2018. "Hvorfor minnesteder? En undersøkelse av den minnepolitiske håndteringen av 22.juli-terroren". Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 21, nr. 2, s. 246-268. [in Norwegian only, abstract in English]

Hjorth, Ingeborg and Line Gjermshusengen 2017. "Et minne i bevegelse - mønstre, spenninger og endringer i den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli 2011". In Tidsskrift for kulturforskning vol.16, no. 2/2017, Novus forlag [in Norwegian only, abstract in English]

Fagerland, Tor Einar. 2016. "22 July and the Negotiation of Memory in Norwegian Society 2011-2014". In Heritage, Democracy and the Public - Nordic Approaches, Ashgate

Fagerland, Tor Einar and Ingeborg Hjorth. 2016. "From Patriotic to Transnational Memory". In Heritage, Democracy and the Public - Nordic Approaches, Ashgate

 

List of further publications in CRIstin (Current Research Information System in Norway)