SONE-konferansen 2017 – Trondheim 20.–21. april

Språk og skole

Sosiolingvistisk Nettverk (SONE) er en sammenslutning av forskere ved norske universiteter som arbeider med sosiolingvistiske problemstillinger av ulikt slag. SONE arrangerer årlig en konferanse der både masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere møtes for å legge fram ny forskning. Arrangementet går på omgang, og i år er NTNU vertskap. Institutt for språk og litteratur samarbeider med Institutt for lærerutdanning om den praktiske gjennomføringa.

Det overordna temaet for årets konferanse er «Språk og skole», men også andre sosiolingvistiske tema vil bli behandlet i foredragene.

Inviterte foredragsholdere i år er:

Martha Sif Karrebæk fra Københavns Universitet

Hilde Sollid fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Programmet er nå fulltegnet. Du finner detaljert tidsplan her.

Konferansen foregår primært på skandinaviske språk. Det er ingen deltakeravgift.

Arrangementskomite: Eivind N. Torgersen (ILU), Brit Mæhlum (ISL) og Stian Hårstad (ISL)

 


Overnatting

Vi har hotellavtale med Scandic Bakklandet. Ta kontakt på telefon 72 90 20 02 eller e-post bakklandet@scandichotels.com og oppgi referansen 46114337 før 1. april for å få rabattert pris (1048 kr per natt). Det er selvsagt mulig å ordne annen overnatting på egen hånd.

Lokaler