11.2

11.2 Short answers

Kortsvar

Instead of repeating the verb from the question, we use å gjøre (to do) in a short answer:

Fisker du ofte? Ja, det gjør jeg.
Do you fish often? Yes, I do.
Drikker du kaffe? Ja, det gjør jeg.
Do you drink coffee? Yes, I do.

This does not apply to auxiliary verbs as kan (can)* or har, er (have, are):

Kan vi fiske her? Ja, det kan vi.
Can we fish here? Yes, we can.
Har du kaffe? Ja, det har jeg.
Do you have coffee? Yes, I have.
Er du sliten? Ja, det er jeg.
Are you tired? Yes, I am.

* skal (shall), vil (will), må (must), bør (ought to / should)