11.3

11.3 Two Norwegian painters

To norske malere

Edvard Munch (1863-1944) er Norges mest kjente maler. Han var en ekspresjonist. Han malte ikke bare det han så, men også det han følte. Maleriet Skrik fra 1893 er et eksempel på dette. Vi kan se mange av bildene hans i Munch-museet og i Nasjonalgalleriet i Oslo.

Edvard Munch (1863-1944) is Norway's most famous painter. He was an expressionist. He did not only paint what he saw, but also what he felt. The painting Scream from 1893 is an example of this. We can see many of his pictures in the Munch Museum and at the National Gallery in Oslo.

Harald Sohlberg (1869-1935) er også en viktig norsk maler, selv om han ikke er like berømt som Edvard Munch. Han er spesielt kjent for sine skildringer av fjellene i Rondane og byen Røros. Noen av hans mest kjente malerier er Vinternatt i Rondane og Etter snestorm.

Harald Sohlberg (1869-1935) is also an important Norwegian painter, even if he's not as famous as Edvard Munch. He is particularly known for his depictions of the mountains of Rondane and the town of Røros. Some of his most known paintings are Winter's Night in Rondane and After the Snowstorm.

Etter snestorm av Harald Sohlberg (Wikimedia Commons)

Etter snestorm av Harald Sohlberg (Wikimedia Commons)