11.5 Skomakerdokka

11.5 Skomakerdokka

Skomakerdokka av Alf Prøysen
 

Alf Prøysen. Foto SCANPIX Excerpt of the original text of Alf Prøysen


Copyright © Gyldendal Norsk Forlag AS
Skomakerdokka på www.nb.no

11.5 Vocabulary

  attpåtil (d) = in addition
en  basar (n) = a kind of lottery
et  bek (n) = a tar (tar residue)
en  brille (n) = glasses
  bruk for noe = need for any
ei  bygd (n) = a village
  du store all væla! = oh my!
  etter'n (etter den) = after it
å  feie (v) = to sweep
  fingra (fingrene) (n) = the fingers
  forundra (a) = puzzled, amazed
et  golv (gulv) (n) = a floor
en  gummistøvel (n) = a rubber boot
  hen (hvor __ hen) = where
et  jafs (n) = a mouthfull
ei  kjerring (n) = a wife (old women)
å  lappe (v) = to patch
å  lette (v) = to lift
et  mas (n) = a nag
  omkring = around
å  reie (v) = to tidy
  rein (a) = clean
et  rusk (n) = a debris
  sjøl (selv) = self
ei  skosåle (n) = a shoe sole
ei  skuffe (n) = a drawer
å  skure (v) = to scrubb
  slepp (slipper) (v) = are spared from
en  stas (n) = a fuss (positive)
å  stelle (v) = to care for
å  søle (v) = to spill
  vekk = away
å  vende (v) = to turn
  åssen (hvordan) (d) = how


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition