12.4

12.4 Easter and 17 May

Påske og 17. mai

Påske

Vi feirer påske til minne om at Jesus døde og sto opp igjen. Påsken begynner på palmesøndag. Torsdag og fredag har alle fri, og skoler og butikker holder stengt. Torsdagen kaller vi skjærtorsdag, og fredagen kaller vi langfredag. Lørdagen er påskeaften. Butikkene er åpne denne dagen, men ikke så lenge. Mandagen etter påskeaften er også en helligdag.

I påsken reiser mange nordmenn på ferie. Mange drar til hytta for å gå på ski og for å være sammen med familien sin. Noen reiser også til utlandet.

Påske på fjellet

We celebrate Easter to commemorate Christ's death and resurrection. Easter starts on Palm Sunday. Thursday and Friday are days off and schools and shops are closed. Thursday is called «skjærtorsdag» (Maundy Thursday) and Friday is called «langfredag» (Good Friday). Saturday is «påskeaften» (Holy Saturday). The shops have limited opening hours that day. Monday after «påskeaften» is also a public holiday.

Many Norwegians go on holiday for Easter. Lots of people go to their cottages to go skiing and to be with their families. Some also go abroad.

17. mai

17. mai er Norges nasjonaldag. Vi feirer denne dagen fordi Norge fikk sin egen grunnlov (konstitusjon) den 17. mai i 1814.

17. mai er barnas dag. Barna går i tog, korpsene spiller i gatene, og alle feirer og er glade. Barna spiser pølser og is og drikker brus.

17 mai-tog

17 May is Norway's national day. We celebrate this day because Norway got its own constitution on 17 May, 1814.

17 May is the children's day. The children walk in parades, the marching bands play in the streets and everyone celebrates and is happy. The children eat sausages and ice cream and drink soda.