Oppslag i bokmålsordboka - skript

2C Passkontroll

2C Passkontroll

 ►100% 

 ► 70%  Record

Cecilie er norsk. Hun er trettiåtte år gammel. Hun er gift med Benjamin. Hun reiser fra Frankrike til Norge sammen med Dina og Alex. Nå snakker de med en mann. Han kontrollerer pass.

Mann: Er du norsk?

Cecilie: Ja, jeg er norsk.

M: Har du pass?

C: Ja, her er det, vær så god!

M: Takk. Du heter Cecilie Hansen Vidal. Hvor kommer du fra nå?

C: Jeg kommer fra Paris.

M: Bor dere i Norge?

C: Nei, men vi flytter til Norge nå.

M: Du har en gutt. Har han også norsk pass?

C: Nei, han har ikke norsk pass. Han har fransk pass, her er det.

M: OK. Du har også ei jente. Hva heter hun?

C: Hun heter Dina.

M: Hvor gammel er du, Dina?

Dina: Jeg er fjorten år.

M: Har du pass?

D: Ja, vær så god!

M: Takk, alt i orden. Ha det bra!

C: Ha det bra!

D: Ha det!

2C Vocabulary

 alt (all) = all, everything
 alt i orden = all right (everything in order)
 bra (a) = fine, good, well
 dere = you (plural)
 fjorten = fourteen
å flytte (v) = to move
 ha det bra! = goodbye!
 ha det! = bye!
 ikke (d) = not
å kontrollere (v) = to control, check
en mann (n) = a man
 men = but
 nei = no
 OK = okay, all right
en orden (n) = an order
et pass (n) = a passport
en passkontroll (n) = a passport control
 trettiåtte = thirty-eight


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: