Oppslag i bokmålsordboka - skript

3A Alex våkner i Fjordvik

3A Alex våkner i Fjordvik

 ►100% 

 ► 70%  Record

Det er mandag morgen. Alex ligger på en madrass og tenker. Han er ikke i Paris, han er i Fjordvik i Norge. Her skal de bo. Han skal gå i barnehagen her. Dina skal gå på skolen. Mamma og pappa skal jobbe.

Mamma kommer inn til Alex. Hun smiler.

Mamma: God morgen, Alex! Er du våken?

Alex: Hei, mamma. Hva skal vi gjøre i dag?

M: Vi skal være hjemme. Vi skal være sammen, du og Dina og pappa og jeg.

A: Men hva skal vi gjøre?

M: Vi venter på en flyttebil. Men nå skal vi spise frokost. Kommer du?

A: Ja, jeg kommer.

M: Dina! Ben! Nå er det frokost.

De sitter rundt bordet og spiser frokost sammen. Det er hyggelig. Dina sier noe morsomt. Pappa ler, og mamma smiler.

Alex sitter og tenker. Han er i Norge nå. Han kjenner bare mamma, pappa og Dina her. Han må finne en venn.

3A English

Alex wakes up in Fjordvik

It's Monday morning. Alex is lying on a mattress, thinking. He is not in Paris, he is in Fjordvik in Norway. Here they are going to live. He will go to kindergarten here. Dina will go to school. Mom and Dad will work.

Mom comes in to Alex. She smiles.

Mom: Good morning, Alex! Are you awake?

Alex: Hi, Mom. What shall we do today?

M: We will stay home. We will be together, you and Dina and Dad and me.

A: But what will we do?

M: We are waiting for a moving lorry. But now, we will have breakfast. Are you coming?

A: Yes, I am coming.

M: Dina! Ben! It's breakfast.

They sit around the table and have breakfast together. It is nice. Dina says something funny. Dad laughs, and mom smiles.

Alex sits thinking. He is in Norway now. He knows only Mom, Dad and Dina here. He must find a friend.