Oppslag i bokmålsordboka - skript

3A Alex våkner i Fjordvik

3A Alex våkner i Fjordvik

 ►100% 

 ► 70%  Record

Det er mandag morgen. Alex ligger på en madrass og tenker. Han er ikke i Paris, han er i Fjordvik i Norge. Her skal de bo. Han skal gå i barnehagen her. Dina skal gå på skolen. Mamma og pappa skal jobbe.

Mamma kommer inn til Alex. Hun smiler.

Mamma: God morgen, Alex! Er du våken?

Alex: Hei, mamma. Hva skal vi gjøre i dag?

M: Vi skal være hjemme. Vi skal være sammen, du og Dina og pappa og jeg.

A: Men hva skal vi gjøre?

M: Vi venter på en flyttebil. Men nå skal vi spise frokost. Kommer du?

A: Ja, jeg kommer.

M: Dina! Ben! Nå er det frokost.

De sitter rundt bordet og spiser frokost sammen. Det er hyggelig. Dina sier noe morsomt. Pappa ler, og mamma smiler.

Alex sitter og tenker. Han er i Norge nå. Han kjenner bare mamma, pappa og Dina her. Han må finne en venn.

3A Vocabulary

en barnehage (n) = a kindergarten
å bo (v) = to live
et bord (n) = a table
å finne (v) = to find
en flyttebil (n) = a moving truck/lorry
en frokost (n) = a breakfast
å gjøre (v) = to do, make
 hjemme (d) = at home
 i dag (d) = today
 inn (d) = in, inside, into
å jobbe (v) = to work
å kjenne (v) = to feel, know
å le (v) = to laugh
å ligge (v) = to lie
en madrass (n) = a mattress
en mandag (n) = a Monday
en morgen (n) = a morning
 morsom (a) = funny
 må (å måtte) (v) = must, has to
å måtte (v) = have to, must
 noe (noen) = something
 rundt (p) = round, about
å si (v) = to say
 skal (å skulle) (v) = will, shall, is going to
en skole (n) = a school
å skulle (v) = will, shall
å smile (v) = to smile
å spise (v) = to eat
å tenke (v) = to think
en venn (n) = a friend
 våken (a) = awake
å våkne (v) = to wake up


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: