Oppslag i bokmålsordboka - skript

3B Flyttebilen kommer

3B Flyttebilen kommer

 ►100% 

 ► 70%  Record

Familien Vidal bor i et hus med fire madrasser, fire stoler og ett bord. Det er alt. De venter på en flyttebil med møbler fra Frankrike. Bilen skal komme på mandag.

Mandag formiddag stopper en lastebil utenfor huset. Benjamin går ut og snakker med sjåføren.

Ben: Hei!

Sjåfør: Hei, vi er fra Drammen flyttebyrå. Er dette Osloveien 24 A?

B: Ja, det er riktig adresse.

S: Er du Benjamin Vidal?

B: Ja, det er riktig!

S: Fint! Vi skal bære inn møblene.

To menn kommer ut av lastebilen. Benjamin roper på Cecilie og Alex. De kommer ut og hjelper mennene. Etter et kvarter kommer en nabo.

Hans: Hei! Jeg er naboen din. Jeg heter Hans Olsen.

Ben: Jeg heter Benjamin Vidal, men du kan kalle meg Ben.

H: Hyggelig å møte deg, Ben.

B: Her er familien min. Kona heter Cecilie.

H: God dag, jeg bor i nabohuset sammen med Anne.

Cecilie: God dag!

B: Og her er Alex. Vi har også ei jente, hun heter Dina.

H: Hyggelig å hilse på dere!

Pappesker. Foto: Johannes Jansson

3B Vocabulary

ei  adresse (n) = an address
  Anne (n) = (proper name)
  av (p) = off, of, by, from
en  bil (n) = a car
å  bære (v) = to carry
  dette = this
  din = your, yours (singular)
  Drammen (n) = (proper name)
  ett = one
  etter (p) = after
en  familie (n) = a family
  fire = four
et  flyttebyrå (n) = a moving company
en  formiddag (n) = a morning
  Hans (n) = (proper name)
å  hjelpe (v) = to help
et  hus (n) = a house, building
å  kalle (v) = to call
  kan (å kunne) (v) = can, be able to
ei  kone (n) = a wife
å  kunne (v) = (the infinitive of) can, be able to
et  kvarter (n) = a quarter of an hour
en  lastebil (n) = a truck
  meg = me
  min = my, mine
et  møbel (n) = a piece of furniture
å  møte (v) = to meet
en  nabo (n) = a neighbour
et  nabohus (n) = a neighbouring house
  Olsen (n) = (proper name)
  Osloveien (n) = (proper name)
  riktig (a) = correct, right
en  sjåfør (n) = a driver
en  stol (n) = a chair
å  stoppe (v) = to stop
  to = two
  ut (d) = out
  utenfor (p) = outside


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: