Oppslag i bokmålsordboka - skript

4D Veien til skolen

4D Veien til skolen

 ►100% 

 ► 70%  Record

Det er onsdag kveld. Mandag er første dag på skolen. Dina skal begynne i niende klasse på ungdomsskolen.

Dina: Pappa, jeg må lære veien til skolen. Hvor ligger den?

Pappa: Jeg kjører deg på mandag.

D: Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!

P: Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss. Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre. Da vil du se skolen på høyre side av veien. Det er cirka en kilometer å gå.

D: Hm. Kan du vise meg veien i kveld?

P: Nei, nå skal jeg lese for Alex, og så skal jeg se fotball på TV. Jeg kan kjøre deg på mandag.

D: Nei, jeg vil gå.

P: Ja vel, vi kan gå.

D: Å, du forstår ingenting. Jeg vil gå alene. Hvilken vei er det etter barnehagen?

P: Jeg skal tegne et kart til deg, kjære.

Pappa tegner et kart og gir det til Dina. Hun legger kartet i lomma og går ut. Hun vil ikke komme på skolen på mandag sammen med mamma eller pappa. Forstår foreldre ingenting?

4.4

4.4 Ordinals

Ordenstall

Ordenstall

  1. - første
  2. - andre
  3. - tredje
  4. - fjerde
  5. - femte
  6. - sjette
  7. - sjuende / syvende
  8. - åttende
  9. - niende
  10. - tiende
  11. - ellevte
  12. - tolvte
  13. - trettende
  14. - fjortende
  15. - femtende
  16. - sekstende
  17. - syttende
  18. - attende
  19. - nittende
  20. - tjuende / tyvende
  21. - tjueførste
  22. - tjueandre
  23. - tjuetredje
  24. - tjuefjerde
  25. - tjuefemte
  26. - tjuesjette
  27. - tjuesjuende
  28. - tjueåttende
  29. - tjueniende
  30. - trettiende / tredevte