Oppslag i bokmålsordboka - skript

4D Veien til skolen

4D Veien til skolen

 ►100% 

 ► 70%  Record

Det er onsdag kveld. Mandag er første dag på skolen. Dina skal begynne i niende klasse på ungdomsskolen.

Dina: Pappa, jeg må lære veien til skolen. Hvor ligger den?

Pappa: Jeg kjører deg på mandag.

D: Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!

P: Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss. Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre. Da vil du se skolen på høyre side av veien. Det er cirka en kilometer å gå.

D: Hm. Kan du vise meg veien i kveld?

P: Nei, nå skal jeg lese for Alex, og så skal jeg se fotball på TV. Jeg kan kjøre deg på mandag.

D: Nei, jeg vil gå.

P: Ja vel, vi kan gå.

D: Å, du forstår ingenting. Jeg vil gå alene. Hvilken vei er det etter barnehagen?

P: Jeg skal tegne et kart til deg, kjære.

Pappa tegner et kart og gir det til Dina. Hun legger kartet i lomma og går ut. Hun vil ikke komme på skolen på mandag sammen med mamma eller pappa. Forstår foreldre ingenting?

4D Vocabulary

 andre = second, other
 cirka (ca.) (d) = ca
 da (d) = then
 eller = or
en forelder (n) = a parent
 foreldre (en forelder) (n) = parents
å forklare (v) = to explain
å forstå (v) = to understand
 fram (d) = ahead, on
 først (d) = first
 hm = hm (for hesitation/doubt)
 hundre = hundred
 høyre (a) = right
 ingenting = nothing
et kart (n) = a map
en kilometer (n) = a kilometre
 kjær (a) = dear
en klasse (n) = a class
å legge (v) = to lay, put
å lese (v) = to read
ei lomme (n) = a pocket
å lære (v) = to learn
en meter (n) = a metre
 niende = ninth
en onsdag (n) = a Wednesday
å tegne (v) = to draw
en ungdomsskole (n) = a middle school
 vel (d) = well
 venstre = left
å vise (v) = to show


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: