Oppslag i bokmålsordboka - skript

7B På kontoret

7B På kontoret

 ►100% 

 ► 70%  Record

Ben er ingeniør og jobber i et lite firma. Det er et byggfirma. Der har han et kontor med et skrivebord og en PC, en telefon og en skriver, og noen hyller med mange permer.

I dag begynner han på jobb klokka åtte. Først slår han på PC-en og leser e-posten. Det tar nesten en time. Etterpå går han på et møte. Alle kollegaene hans er der, og de diskuterer forskjellige prosjekter. Ben begynner på et nytt prosjekt denne uka. Det er veldig interessant. Sjefen kommer også med mye viktig informasjon.

Etter møtet jobber Ben på kontoret. Han lager modeller og regner ut dimensjoner. Noen ganger har han problemer. Da ringer han til Arne, og så diskuterer de litt. Arne er flink, og de løser problemene sammen.

Ben har lunsj klokka tolv. Da spiser han i kantina. Etter lunsj går Ben tilbake på kontoret. Der sitter han og skriver en rapport. Han sender også noen e-poster. Klokka halv fem slår Ben av PC-en og drar hjem.

Om ettermiddagen snakker Ben med Cecilie. Han forteller om arbeidsdagen:

«I dag begynte jeg på jobb klokka åtte. Først slo jeg på PC-en og leste e-posten. Det tok nesten en time. Etterpå gikk jeg på et møte. Alle var der, og vi diskuterte forskjellige prosjekter. Jeg begynte på et nytt prosjekt denne uka. Sjefen kom også med mye viktig informasjon.

Etter møtet jobbet jeg på kontoret. Jeg laget modeller og regnet ut dimensjoner. Noen ganger hadde jeg problemer. Da ringte jeg til Arne og diskuterte dem med ham. Arne var flink, og vi løste problemene sammen.

Jeg hadde lunsj klokka tolv. Da spiste jeg i kantina. Etter lunsj gikk jeg tilbake på kontoret. Der satt jeg og skrev en rapport. Jeg sendte også noen e-poster. Klokka halv fem slo jeg av PC-en og dro hjem.»

7B Vocabulary

en arbeidsdag (n) = a working day
 Arne (n) = (proper name)
et bygg (n) = a building
et byggfirma (n) = a construction company
en dimensjon (n) = a dimension
 dro (å dra) (v) = left (to leave)
en e-post (n) = an e-mail
et firma (n) = a company
å fortelle (v) = to tell
 gikk (å gå) (v) = walked, went
 hadde (å ha) (v) = had
en informasjon (n) = an information
en ingeniør (n) = an engineer
 kom (å komme) (v) = came
å løse (v) = to solve
en modell (n) = a model
et møte (n) = a meeting
 nesten (d) = almost, nearly
en PC (n) = a PC
en perm (n) = a binder
et problem (n) = a problem
et prosjekt (n) = a project
en rapport (n) = a report
å regne ut (v) = to calculate
en sjef (n) = a boss
å skrive (v) = to write
å slå på (v) = to turn on
ei uke (n) = a week
 var (å være) (v) = was, were
 viktig (a) = important


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: