Oppslag i bokmålsordboka - skript

7D Første dag på skolen

7D Første dag på skolen

 ►100% 

 ► 70%  Record

Det er ettermiddag, og Dina kommer hjem fra skolen. Pappa står på kjøkkenet og lager middag.

Pappa: Hei Dina! Hvordan var det på skolen? Du ser fornøyd ut.

Dina: Ja, jeg kom i klassen til Tone og Eva!

P: Da ble du glad, tenker jeg.

D: Ja, for alle kjente hverandre, og jeg kjente nesten ingen, bare Tone og Eva. Jeg var så nervøs!

P: Snakket du med noen andre elever, da?

D: Ja, jeg snakket med mange av jentene i klassen. De spurte mye om Frankrike og Paris. Noen var ganske nysgjerrige.

P: Hvordan var lærerne, da?

D: Jeg traff bare to av dem, en mann og ei dame. Mannen så ganske gammel ut, men han var snill og veldig koselig. Han het Ole. De bruker fornavn på lærerne her i Norge. Dama het Ingrid. Hun var nokså ung. Hun ble fort sint og sur.

P: Kanskje hadde hun en dårlig dag.

D: Ja. Dessuten var det ikke så rart, for det var ganske mye bråk i timen hennes.

P: Traff du noen kjekke gutter?

D: Å pappa, du er så dum! Nå går jeg opp på rommet og gjør lekser til i morgen.

7D Vocabulary

å bruke (v) = to use
et bråk (n) = a noise
 dessuten (d) = moreover, besides
 dum (a) = stupid
en elev (n) = a pupil, student
et fornavn (n) = a first name, given name
 fornøyd (a) = satisfied, pleased
 første (d) = first
 ganske (d) = quite
 gjør (å gjøre) (v) = does, makes
 hennes = her, hers
 hverandre = each other
 i morgen (d) = tomorrow
 Ingrid (n) = (proper name)
 kjekk (a) = nice, handsome
ei lekse (n) = a lesson, homework
en lærer (n) = a teacher
 nervøs (a) = nervous
 nokså (d) = rather
 Ole (n) = (proper name)
 rar (a) = strange, odd
 sint (a) = angry
 snakket (å snakke) (v) = spoke
 spurte (å spørre) (v) = asked
 sur (a) = sour, miserable, grumpy
 traff (å treffe) (v) = met


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: