7.2

7.2 Verbs 3 & 4

Group 3
Most infinitives ending in -ve or -eie.

Infinitive å prøve (to try)
Present tense  prøver
Past tense prøvde (= prøv + de)

Group 4
Most infinitives with other endings than -e.

Infinitive å bo (to live)
Present tense  bor
Past tense bodde (= bo + dde)