7.3

7.3 Irregular verbs
 

Infinitive, present, past  English
å dra, drar, dro go/leave
å gå, går, gikk walk/go
å være, er, var be
å ha, har, hadde  have