Oppslag i bokmålsordboka - skript

8B På norskkurs

8B På norskkurs

 ►100% 

 ► 70%  Record

Ben snakker godt norsk, men han er ikke så flink til å skrive språket. Derfor har han bestemt seg for å gå på norskkurs. Mandag kveld klokka sju sitter han i et klasserom på Dinas skole. Han har hatt en lang dag på jobben, og han har spist en tung middag. Nå sitter han med ei skrivebok, en blyant og et viskelær på bordet foran seg. Det er rart å være elev igjen.

Lærer: Ben, hvor kommer du fra?

Ben: Jeg er fransk. Jeg kommer fra Paris.

L: Hvor lenge har du bodd i Norge?

B: Jeg kom hit for en måned siden. Men jeg har bodd her før. Jeg har studert her.

L: Du har en veldig god uttale.

B: Takk, jeg har hatt en god lærer. Jeg har ei norsk kone.

L: Aha!

Læreren er flink til å undervise, men Ben er ganske trøtt etter den tunge middagen og den lange dagen på jobben. Heldigvis tar de en pause etter tre kvarter. Da snakker han med noen av de andre deltakerne på kurset. Det er interessant. De kommer fra mange forskjellige land og kan mange forskjellige språk. Etter den hyggelige pausen er ikke Ben så trøtt lenger.

Den siste timen går fort. På veien hjem er den nye eleven fornøyd. Han har lært noe nytt, han har møtt interessante mennesker og han gleder seg allerede til kurset neste mandag.

8B Vocabulary

 aha = a-ha
å bestemme (v) = to determine
en blyant (n) = a pencil
en deltaker (n) = a participant
 derfor (d) = therefore
 før (d) = before
 hit (d) = here
 hvor lenge = how long
et klasserom (n) = a classroom
et kurs (n) = a course
et land (n) = a country
et menneske (n) = a person, human being
en måned (n) = a month
 neste (a) = next
et norskkurs (n) = a Norwegian course
en pause (n) = a break, interval
ei skrivebok (n) = a notebook
et språk (n) = a language
å studere (v) = to study
en time (n) = a lesson, appointment
 tung (a) = heavy
å undervise (v) = to teach
å uttale (v) = to pronounce
et viskelær (n) = an eraser


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: