8.3

8.3 Irregular verbs
 

Inf., present, past, pres.perf.  English
å dra, drar, dro, har dratt go/leave
å gå, går, gikk, har gått walk/go
å være, er, var, har vært be
å ha, har, hadde, har hatt have