Oppslag i bokmålsordboka - skript

9C Fjordvik sykehus

9C Fjordvik sykehus

 ►100% 

 ► 70%  Record

Cecilie arbeider som sykepleier på Fjordvik sykehus. Hun liker jobben selv om dagene ofte kan være stressende. Hun er glad i mennesker og er ikke redd for utfordringer. I den første tida arbeidet hun med pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp. Da var jobben å overvåke og pleie pasienter som var akutt og kritisk syke. Nå arbeider hun vanligvis med pasienter som kommer inn til undersøkelse eller kontroll. Hun tar forskjellige prøver som går til analyse. Hver dag veileder og behandler hun pasienter med kroniske sykdommer.  

Hun bruker mye tid foran datamaskinen for å fylle ut og sende skjemaer og journaler. Dessuten er det mye kommunikasjon med pasienter på telefon og e-post. Da hun arbeidet på sykehuset i Frankrike, var det ikke slik. Der var hun i direkte kontakt med pasientene hele arbeidsdagen.

En pasient sitter og venter:

Cecilie: Hei, er du Marit Andersen?

Marit: Ja, det er meg.

C: Kom inn. Vi skal bare ta en blodprøve, og så er vi ferdige.

M: Gjør det vondt?

C: Det vil kanskje gjøre litt vondt når jeg stikker, men det går ganske fort.

M: Men jeg liker ikke å se blod …

C: Da skal du bare snu deg bort, så skal jeg gi beskjed når du er ferdig.

Cecilie finner en blodåre og tar en blodprøve. Når hun er ferdig, setter hun på bomull og et plaster.

C: Sånn, nå er jeg ferdig. Hold armen bøyd en liten stund. Føler du deg svimmel?

M: Nei, det går bra.

C: Du bør sitte her et par minutter før du går. Kjører du bil?

M: Nei, mannen min sitter ute og venter. Han kjører.

Etter to minutter går pasienten ut. Imens har Cecilie merket prøvene med navn og koder. Så fyller hun ut noen skjemaer og sender prøvene til laboratoriet.

9C Vocabulary

  akutt (a) = acute
en  analyse (n) = an analysis
  Andersen (n) = (proper name)
å  behandle (v) = to treat
et  blod (n) = a blood
en  blodprøve (n) = a blood sample
en  blodåre (n) = a vein
en  bomull (n) = a cotton
å  burde (v) = ought to (should)
  bør (å burde) (v) = ought to (should)
  bøyd (a) = bent
en  datamaskin (n) = a computer
  direkte (a) = direct, directly
å  føle (v) = to feel
  hel (a) = whole, entire
  hele (cf. hel) (a) = whole
å  holde (v) = to hold, keep
  imens (d) = meanwhile
en  journal (n) = a journal, medical record
en  kommunikasjon (n) = a communication
en  kontakt (n) = a contact
en  kontroll (n) = a control
  kritisk (a) = critical
  kronisk (a) = chronic
et  laboratorium (n) = a laboratory
  Marit (n) = (proper name)
å  merke (v) = to mark, notice
et  navn (n) = a name
  ofte (d) = often
å  overvåke (v) = to monitor, supervise
en  pasient (n) = a patient
et  plaster (n) = a plaster, band-aid
å  pleie (v) = to take care of
  redd (a) = scared
et  skjema (n) = a form
å  snu (v) = to turn
å  stikke (v) = to sting
  stressende (a) = stressful
en  stund (n) = a moment, while
  svimmel (a) = dizzy
en  sykdom (n) = a disease
  sånn (d) = so, like that
ei  tid (n) = a time
en  undersøkelse (n) = a medical
ei  utfordring (n) = a challenge
  vanligvis (d) = usually
en  veileder (n) = a supervisor, guide
  vondt (a) = painful, sore
  øyeblikkelig (a) = immediately


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: