Oppslag i bokmålsordboka - skript

9D Klasseavis

9D Klasseavis

 ►100% 

 ► 70%  Record

Ole er lærer i norsk og samfunnsfag i Dinas klasse. De skal lage ei avis i timene hans denne uka. Avisa skal handle om yrker og arbeidsliv. Ole sier at elevene skal være journalister og finne informasjon selv. Men de kan samarbeide, og de kan velge hvilke yrker som de vil skrive om.

Tone vil intervjue en pilot. Thomas vil skrive om en profesjonell fotballspiller. Eva vil intervjue Justin Bieber om hvordan det er å være popstjerne, men hun finner ikke telefonnummeret hans. Hun finner heller ikke adressa hans, og læreren vil ikke hjelpe henne. «Tenk på vanlige yrker også», sier Ole. «Tenk på bakere og bønder, fiskere og frisører, selgere og servitører. Det er også mange vanlige yrker som er spennende.»

Dina tenker på mamma som er sykepleier og pappa som er ingeniør. Hun vil ikke bli ingeniør, for hun hater matematikk. Hun vil ikke bli sykepleier heller, for hun liker ikke å se blod. Da kan hun heller ikke bli lege. Men hun vil gjerne ha ei nyttig utdanning som kan gi henne en interessant jobb og god lønn.

Dina ser på Ole. Ole har en jobb som passer til ham. Han har store kunnskaper om språk og samfunn. Han er veldig engasjert i fagene, og han greier å gjøre elevene nysgjerrige og interesserte. Han er flink til å forklare vanskelige ting. Dessuten er han interessert i elevene. «Vi forstår at han liker oss», tenker Dina.

Dina vil skrive en artikkel om læreryrket. Kanskje passer det for henne også?

9D Vocabulary

et  arbeidsliv (n) = a working life
en  artikkel (n) = an article
en  baker (n) = a baker
en  bonde (n) = a farmer
  bønder (en bonde) (n) = farmers
  engasjert (a) = involved, interested, engaged
en  fisker (n) = a fisherman
en  frisør (n) = a hairdresser
å  greie (v) = to manage
å  hate (v) = to hate
  heller (d) = rather
  interessert (a) = interested
å  intervjue (v) = to interview
en  journalist (n) = a journalist
ei  klasseavis (n) = a class newspaper
en  kunnskap (n) = a knowledge
en  lege (n) = a doctor, GP
et  læreryrke (n) = a teaching profession
ei  lønn (n) = a salary
  nyttig (a) = useful
en  pilot (n) = a pilot
ei  popstjerne (n) = a pop star
  profesjonell (a) = professional
å  samarbeide (v) = to cooperate
et  samfunn (n) = a society
en  selger (n) = a salesman, sales assistant
en  servitør (n) = a waiter
et  telefonnummer (n) = a phone number
  Thomas (n) = (proper name)
ei  utdanning = an education
å  velge (v) = to select
et  yrke (n) = a profession


n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: