9.2

9.2 Som (that)

Som means that or who/which:

Hun har med en mann som kommer fra Rønne Bygg AS.
She has brought a man who comes from Rønne Bygg AS.
Det er et firma som skal bygge et nytt kjøpesenter.
It is a company which will build a new shopping centre.

But it also means as:

Cecilie jobber som sykepleier.
Cecilie works as a nurse.
Hun kommer på jobb klokka halv ni som vanlig.
She comes to work at half past nine as usual.